Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Collectief Midden-Brabant ontvangt van Waterschap De Dommel in 2024 een projectbudget om agrariërs kennis te laten maken met TransitieGewassen (TG). Afgelopen jaar zijn er op kleine schaal al wat experimenten uitgevoerd. Dat was zo succesvol dat deze uitgebreid kunnen worden.

De deelnemers kunnen dit TransitieGewas op hun percelen uitproberen binnen het werkgebied van Waterschap De Dommel. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Miscanthus (Olifantsgras, gewascode 516)
Voor Miscanthus bedraagt de maximale vergoeding 2500 euro per hectare, voor een maximum te beplanten oppervlak van 2ha. De minimaal te beplanten oppervlakte is 2 ha. Miscanthus moet geplant worden op wat nattere of wat drogere percelen.

Vezelhennep (Gewascode 944)
De vergoeding voor de aanleg van Vezelhennep bedraagt 300 euro per hectare. Het maximum te vergoeden areaal bedraagt 5 ha. De minimaal in te zaaien oppervlakte is 2 ha. Vezelhennep kan overal gezaaid worden. Vezelhennep is eenvoudig te telen en is een echte bodemverbeteraar.

Ecoregeling
Vezelhennep valt binnen de GLB-ecoregeling onder de Vezelgewassen, Miscanthus onder Meerjarige teelt. Het is mogelijk om zowel Vezelhennep als Miscanthus onder contract te telen. Voor de teelt van Vezelhennep zijn regels mbt. toegestane rassen en oogsten te vinden op de webpagina van RVO.

Toepassing
Vezelhennep en Miscanthus hebben meerdere toepassingsmogelijkheden. Vezelhennep wordt gebruikt voor de productie van isolatiemateriaal maar kan ook als ruwvoer dienen. Miscanthus vindt toepassing in isolatiematerialen, bodembedekking in plantsoenen, bodemverbeteraar etc.

Het project 100haTG1.0 in het kort:

Uitbetaling
Voor de uitbetaling (bedrag ex BTW) dient u vóór 1 juni 2024, per gewas, het volgende in te zenden:

Samen leren:
Collectief Midden-Brabant voorziet in kennisoverdracht. Zij mag uw perceel na overleg met u eventueel gebruiken voor veldbijeenkomsten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Klik hier om het inschrijfformulier te download.