Gelabelde berichten Natuurinclusieve Landbouw

2019, het jaar van de Natuurinclusiev...

artikel van Boerennatuur.nl Zou 2019 dat worden? Zou zomaar kunnen als ik even terug kijk op de eerst weken van dit jaar. Op 16 januari hebben als BoerenNatuur de green deal NatuurInclusieve Landbouw in het groene onderwijs ondertekent. Dat deden we samen met NAJK en vele, groene onderwijs instellingen, van VMBO’s tot en met Universiteiten […]

Alex Datema komt vertellen over Natuu...

Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogland (Midden-Brabant) verwelkomt Alex Datema, voorzitter Boerennatuur, voor een warm betoog over integrale bedrijfsplannen, met Landschapsbeheer, Natuurbeheer en Waterbeheer als volwaardig product. Zou dat in Brabant ook kunnen? Alex is een boeiend verteller en gelukkig ook een man van de praktijk! Op 18 januari is hij te gast bij café De […]

Presentatie Natuurinclusieve landbouw...

Op 27 september j.l. presenteerde Evelien Verbij het verhaal van de NatuurInclusieve Landbouw (NIL) voor een geinteresseerd publiek van Collectief Midden Brabant. Evelien is directeur van Boerennatuur.nl. Met haar boerenafkomst en haar opleiding aan de WUR heeft zij een brede en diepgaande blik op de sector. Zij schetste de visie van boerennatuur op de toekomst […]