Praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Welkom op de website van de 3 Brabantse collectieven. De collectieven zijn coöperatieve verenigingen die sinds 2016 het agrarisch natuur-, bodem en waterbeheer uitvoeren. De besturen van de coöperaties worden gevormd door afgevaardigden van de lokale agrarische natuurverenigingen. Landelijk werken de 40 coöperaties samen in BoerenNatuur. Op deze website vindt u meer informatie over wat wij doen.
Aanvrager en uitvoerder beloningsregeling Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)

Vanuit het project Brabants Bodem is een beloningsregeling ontwikkeld voor melkveehouders die bijdragen leveren aan doelen op gebied van bodem, water, klimaat, landschap en biodiversiteit. De collectieven gaan deze regeling uitvoeren. Zij werven de deelnemers, halen bij de start de gegevens op bij de deelnemers, vragen bij de provincie een bijdrage aan voor alle deelnemers voor een periode van 3 jaar, betalen de vergoedingen uit en inventariseren de ‘groene’ indicatoren voor de BBM die niet uit de KringloopWijzer komen.

Brabants Bodem

Brabants Bodem is een project in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP) waarbij elf partijen samenwerken om een robuuster verdienmodel te ontwikkelen voor die ondernemers die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant en Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas, financieren de BBM regeling.

Uitbetaling op scores in BBM

De BBM werkt met 13 indicatoren zoals blijvend grasland, stikstofbodemoverschot, weidegang en groenblauwe dooradering. De bijdrage bij een maximale score is €5000 per jaar. Meer informatie vindt u in de downloads. Als u deelnemer wordt aan het praktijkproject moet u bij aanvang van het project uw score op alle indicatoren in beeld brengen (de nul-situatie). De meeste gegevens komen uit de KringloopWijzer. De gegevens die niet uit de Kringloopwijzer komen, worden door de collectieven samen met u verzameld. Voor het opmaken van de nul-situatie uit de KringloopWijzer ontvangt u een vergoeding van €180,00.
Daarnaast geeft u bij de start aan naar welke score u gedurende een periode van 3 jaar toe wilt werken en wat voor maatregelen u daarvoor gaat nemen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de collectieven. Er is geen sprake van een prestatieverplichting maar een inspanningsverplichting. De collectieven betalen uit op basis van de behaalde totaalscore.

Van start met 200 deelnemers

Voor het praktijkproject hebben zich 267 melkveehouders aangemeld. Op basis van de vooraf aangegeven selectiecriteria kunnen 200 melkveehouders mee gaan doen aan het praktijkproject BBM.

Infobijeenkomsten voor deelnemers: terugkijken

De 5 digitale infobijeenkomsten die van eind maart tot half april zijn gehouden werden zeer goed bezocht. Meer dan 85% van de deelnemers had zich aangemeld! Er werd uitgebreid informatie gegeven over het project , de indicatoren en het bepalen van de scores vanuit de KringloopWijzer en de groene indicatoren die de collectieven samen met de deelnemer inventariseren. Omdat niet iedereen in de gelegenheid was om een van de avonden bij te wonen of gewoon om nog eens terug te kijken, hieronder links naar de opnames van 6 en 7 april en de pdf van de presentaties die werden gegeven.

BBM Nieuwbrief 20210430 > Download
Voor de informatieavond van 6 april > Download
Voor de informatieavond van 7 april > Download (met uitgebreidere toelichting op de Kringloopwijzer voor hen die er nog niet mee werken)
Voor de pdf van de Powerpoint presentaties > Download
Voor de veel gestelde vragen en antwoorden > Download
BBM pakketten overzicht > Download

Brochure Brabantse Biodiversiteitsmonitor MelkveehouderijDOWNLOAD
Begrenzing VGNP en selectiecriteriaDOWNLOAD
Indicatoren BBM , scores en beloningDOWNLOAD
Modelcontract / Deelnemersovereenkomst BBMDOWNLOAD

Meer weten over Brabants Bodem: KLIK HIER