Praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is voor de Brabantse collectieven een van de paradepaardjes voor het verduurzamen van de rundveehouderij. Hoe steekt het project BBM in elkaar?

Praktijkproject BBM is een project van Brabants Bodem* in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP). De Collectieven Midden- en West-Brabant voeren de procesbegeleiding van dit driejarig project voor de verduurzaming van de rundveehouderij uit, met een beloningsregeling als stimulans.

Met ondersteuning van veldmedewerkers van de collectieven hebben 191 deelnemers de mate van duurzaamheid van hun bedrijf in kaart gebracht. Dat gebeurde aan de hand van dertien Kritische Prestatie Indicatoren**, de zogenaamde KPI’s. Negen indicatoren komen uit de KringloopWijzer Melkveehouderij. Daaraan zijn vier ‘Groene Indicatoren’ toegevoegd. Voor het in kaart brengen van die laatste vier KPI’s kregen de deelnemers de ondersteuning van de collectieven. Ook is de ambitie van de verduurzaming van de bedrijven voor de jaren t/m 2023 in beeld gebracht.

Beloning voor prestaties op het gebied van duurzaamheid

De deelnemers worden drie jaren lang beloond voor hun prestaties op het gebied van verduurzaming, Niet alleen de groei in duurzaamheid, maar ook de nul situatie van de duurzame bedrijfsvoering wordt beloond. In het beste geval kan dat oplopen tot € 5000 per jaar en dat drie jaren op rij. Voor de beloning van de duurzaamheid is onlangs een provinciale subsidie toegekend van € 1,7 miljoen.

Ambities BBM-boeren

De deelnemende melkveehouders hebben bij hun aanmelding de duurzaamheid van hun bedrijf in kaart gebracht met de KPI’s. Daarnaast spraken zij hun ambitie uit over waar zij over drie jaren willen staan. Een gemiddelde groei van 500 punten in duurzaamheidsscore per melkveehouder getuigt van een ambitieuze inzet.

Van stimuleren naar belonen!

Met een stimuleringsregeling als BBM wil je een beweging in gang zetten. De grote vraag is ‘hoe kan de tijdelijke beloningsregeling BBM aanzet zijn tot nieuwe verdienmodellen vanuit de markt, in lijn met de maatschappelijke wens tot verduurzaming?’. De eerste antwoorden dienen zich al aan.

Meer voordelen voor deelnemers BBM

De tweede nieuwsbrief BBM maakt melding van een aantal relevante voorbeelden waar de deelnemers BBM nu al profijt van kunnen hebben. Omdat de mate van de duurzaamheid van je bedrijf aantoonbaar is met de KPI’s van de BBM-regeling kun je als ondernemer voordelen behalen bij zaken die ertoe doen voor je bedrijf.

  • De provincie hanteert de BBM-score in combinatie met een veebezetting van maximaal 2 G.V.E. per hectare voor de uitzonderingsregel stalaanpassing in haar ‘Handreiking Natuurinclusieve Melkveehouderij’.
  • Aan de totaalscore op de BBM is een duurzaamheidsscore gekoppeld die je kunt gebruiken bij inschrijven op pachtgronden van diverse organisaties, waaronder de pachtgronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant (G.O.B.).
  • De Rabobank ontwikkelt een regeling waarbij 0,2% rentekorting geldt voor duurzame melkveehouders, gebaseerd op de BBM-score.
  • Agrifirm biedt diverse gratis kennissessies aan.
  • Lees meer in de nieuwsbrieven hieronder.

De aanpak van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij staat ook landelijk in de belangstelling en er wordt nagedacht over mogelijkheden voor uitbreiding, zoals voor de akkerbouw.

*Brabants Bodem is een project in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP) waarbij elf partijen samenwerken om een robuuster verdienmodel te ontwikkelen voor die ondernemers die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant en Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas, financieren de BBM-regeling.
**De BBM werkt met 13 indicatoren zoals blijvend grasland, stikstofbodemoverschot, weidegang en groenblauwe dooradering. De bijdrage bij een maximale score is €5000 per jaar. Meer informatie vindt u in de downloads.

Klik hier voor video Biodiversiteitsmonitor.

Nieuwsbrieven BBM:

BBM Nieuwsbrief Nr 3 > Download
BBM Nieuwsbrief Nr 2 > Download
BBM Nieuwsbrief Nr 1 > Download
BBM pakketten overzicht > Download

Aanmelden voor de nieuwsbriefbeheer@anbbrabant.nl   Vermeld: ‘Aanmelding Nb BBM’

Brochure Brabantse Biodiversiteitsmonitor MelkveehouderijDOWNLOAD
Begrenzing VGNP en selectiecriteriaDOWNLOAD
Indicatoren BBM , scores en beloningDOWNLOAD
Modelcontract / Deelnemersovereenkomst BBMDOWNLOAD

Voor de informatieavond van 6 april > Download
Voor de informatieavond van 7 april > Download (uitgebreidere toelichting Kringloopwijzer)
Presentaties > Download
Voor de veel gestelde vragen en antwoorden > Download
Meer weten over Brabants Bodem: KLIK HIER