Natuurinclusieve landbouw 2021

Veehouderijbedrijven overschakelen naar natuurinclusieve landbouw?

De provincie ondersteunt ook in 2021 grondgebonden veehouderijbedrijven bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw (NIL). Na de positieve ervaringen van de afgelopen twee jaren, uitgevoerd samen met de collectieven ANB West-, Midden- en Oost-Brabant, zal de provincie ook in 2021 budget beschikbaar stellen. Een natuurinclusieve bedrijfsvoering draagt namelijk bij aan een betere water- en bodemkwaliteit en aan meer biodiversiteit. Het past prima in de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

De provincie richt zich daarbij vooral op bedrijven dichtbij het Natuurnetwerk Brabant (ex-EVZ-zones), en in het bijzonder rond de Natura 2000 gebieden.

Een coach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Indien dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. De omvang van het aanvullende budget dat de provincie inzet voor het opstellen van een businessplan moet nog door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Heeft u als grondgebonden veehouder interesse en ligt uw bedrijf in de omgeving van het natuurnetwerk ? Dan kunt u alvast contact opnemen met een van de coaches:

RegioNaamTelefoonE-mailadres
West-BrabantMeeuwis Millenaar06 23 46 05 33meeuwis@maatschapmillenaar.nl
Midden-BrabantFrans Verouden06 26 90 69 81info@fransverouden.nl
Oost-BrabantJan Ottens06 11 22 50 96janottens@landgoedtoventje.nl
ZLTO-breedGerard Willems06 21 23 26 16gerard.willems@zlto.nl

Meer informatie treft u aan op de website van de provincie, met o.a. een brochure. Hierbij de link naar de site klik hier.