Melden beheer

U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met een van de drie Brabantse collectieven. Om diverse beheerpakketten in de uitvoering controleerbaar te maken en te voorkomen dat de NVWA controleert zonder dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd, is er voor diverse beheerpakketten afgesproken dat het collectief en de deelnemer actief melden wanneer het beheer is uitgevoerd.

Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die u moet melden. U wordt door de gebiedsmedewerker van het Collectief in uw gebied geïnformeerd over de werkwijze van de meldingen. Als u uw melding niet doet of veel te laat kan dit effect hebben op de uitbetaling van uw beheersvergoeding en dat betreffende jaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gebiedsmedewerker in uw gebied (klik hier).

OnderdeelMelden Toelichting
Uitrijden ruige mest14 dagen na uitrijdenIndien u in het bezit bent van ruige mest dan mag u vanaf 1 februari a.s. ruige mest uitrijden op uw percelen. Er wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest op percelen met de volgende pakketten:

 

·         Grasland met rustperiode;

·         Kruidenrijk grasland;

·         Extensief beweid grasland;

·         Hoog waterpeil.

De hoeveelheid ruige mest die jaarlijks uitgereden moet worden ligt tussen de 10 en 20 ton per hectare. De periode van uitrijden voor een vergoeding loopt van 1 februari tot en met 31 augustus. Heeft u percelen met een rustperiode, dan mag u niet uitrijden in deze rustperiode.

Legselbeheer op gras- en bouwland3 dagen na uitvoeren beheer 
Beheer landschapselementen14 dagen na afronden beheer