Prijs voor de mooiste foto van uw blo...

Prijs voor de mooiste foto van uw bloemenrand

BloemenzaadmengselCollectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB oost-Brabant) heeft dit voorjaar gratis bloemenzaad weg gegeven aan de leden van hun zes onderliggende agrarische natuurverenigingen (de ANV’s).  Deze actie, om de biodiversiteit op de boerenerven te vergroten, is een groot succes gebleken. De leden van de ANV’s hebben de intentie uitgesproken om 8 ha in te zaaien met […]

Wat een bijzonder jaar beleven we toc...

Wat een bijzonder jaar beleven we toch: dat zal ons nog lang bijblijven.

Allereerst natuurlijk de coronasituatie die het hele dagelijkse leven in z’n greep hield zo’n 11 weken lang al en nu nog slechts mondjesmaat, stap voor stap, versoepeld kan worden. Ook voor ons werk had het z’n invloed: vergaderingen en andere bijeenkomsten die niet door konden gaan of aangepast op de computer, vrijwilligers die af moesten […]

Mag ik me even voorstellen: Jan van d...

Mag ik me even voorstellen: Jan van der Biezen.

Overbodig voor de leden van onze eigen ANV: d’n Beerse Overlaet, waarvan ik zo’n 15 jaar voorzitter ben en waar de weidevogelbescherming al lang het belangrijkste werkterrein is. Daarnaast hebben we activiteiten gehad op het gebied van Stika en ganzenbeheer, en hebben we een tijd brandrode koeien gehad voor beweiding van natuurgrasland. Minder overbodig voor […]

Bericht van uw Collectieven, ANLb-ove...

Bericht van uw Collectieven, ANLb-overeenkomsten

Op basis van het huidige Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) lopen de ANLb-overeenkomsten van het collectief met deelnemers t/m 2021. De EU heeft besloten dat de nieuwe GLB niet eerder ingaat dan 1 januari 2023. De huidige regeling zal dan onder dezelfde voorwaarden doorlopen tot die nieuwe GLB ingaat. Samen met BoerenNatuur, RVO, de provincie en […]

Slechte opkomst van de gezaaide rande...

Slechte opkomst van de gezaaide randen of percelen door de droogte

Vreselijk, wat is het een droog voorjaar. Alle agrariërs klagen terecht over de grote droogte dit voorjaar. De ingezaaide gewassen hebben grote moeite om te kiemen en te groeien. Dat geldt voor de reguliere gewassen maar ook voor de randen die in het kader van het agrarisch natuurbeheer zijn ingezaaid. Maar voldoe ik dan nog […]

15 deelnemers aan de GLB Pilot van co...

15 deelnemers aan de GLB Pilot van collectief Midden-Brabant

Collectief Midden Brabant neemt deel aan de GLB Pilot ‘naar 50 tinten groen in het kleinschalige zandlandschap binnen het van Goghpark’. Deze pilot heeft tot doel om bouwstenen te leveren voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid van Europa. Collectief Midden-Brabant heeft in het kader van deze pilot 15 bedrijven gezocht en gevonden voor deelname aan de […]

Wijzigingen in persoonlijke of bedrij...

Wijzigingen in persoonlijke of bedrijfgegevens

Heeft u een nieuwe bedrijfsnaam KvK nummer of heeft u een andere wijziging  in uw persoonlijke of bedrijfsgegevens …. GEEF HET DOOR AAN DE VELDMEDEWERKER of uw GEBIEDSCOÖRDINATOR. De laatste tijd worden we als collectieven steeds geconfronteerd met wijzigingen in de persoonlijke of bedrijfsgegevens van onze deelnemers aan Agrarisch Natuurbeheer. Het is van groot belang […]

Evie (Japanse haver) als kruidenrijke...

Evie (Japanse haver) als kruidenrijke akker of wintervoedselrand?

In het ANLb pakket ‘kruidenrijke akker’ wordt als eis gesteld dat er van 15 mei tot 15 juli graan op de akker moet staan. Meestal kiest men voor rogge, tarwe of triticale. In Leende heeft een agrariër voor Japanse haver ( Avena strigosa) gekozen. De naam suggereert dat deze haver variëteit  uit Japan zou komen […]

Transitie veehouderij ; programma Nat...

Transitie veehouderij ; programma Natuur Inclusieve Landbouw. Een tussenstand*

Ruim een jaar geleden kondigde provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het programma transitie veehouderij, een regeling aan voor veehouders, die om willen schakelen naar natuur inclusieve landbouw (NIL). Wat wordt verstaan onder Natuur Inclusieve Landbouw?Een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving en natuurlijke hulpbronnen inzet in de […]

Bericht van de veldcoördinator Martie...

Bericht van de veldcoördinator Martien Vinken

Zou u aan vaak incourante percelen/randen toch iets willen verdienen? LEES DAN VERDER!!! Het Agrarisch Natuur- en landschapsBeheer (ANB) biedt u hiervoor wellicht mogelijkheden! In Oost-Brabant  is 4 jaar geleden het Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant”, kortweg ANB Oost-Brabant  opgericht door zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) en de milieucoöperatie (PION). De provincie heeft voorwaarden opgesteld […]