In Brabant behoren 2 gebieden tot dit leefgebied. Het zijn de kern van het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet. Het zijn gebieden met overwegend grasland die waardevol zijn voor weidevogels.

Grutto, wulp en kievit als boegbeeld

De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de grutto, wulp en kievit. Als je maatregelen voor deze soorten neemt profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met agrariërs, vrijwillige weidevogelbeschermers en ANV’s   veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor weidevogels. De volgende zaken zijn belangrijk:

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 5-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare/per jaar Downloads
Infoblad n.v.t. Download infoblad
Grasland met rustperiode € 283,38- € 1062,96  (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 1 juli) Download beheerpakket
Kuikenvelden € 258,72- € 777,25  (vergoeding afhankelijk van rustperiode) Download beheerpakket
Kruidenrijk-plasdras € 1966,47- € 2321,71 (vergoeding afhankelijk van inundatie- en rustperiode) Download beheerpakket
Legselbeheer: Nestbescherming op grasland of bouwland Vergoedingssystematiek per nest uitgewerkt door collectief vraag bij uw gebiedscoordinator voor specifieke informatie
Legselbeheer: Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei € 298,90 Download beheerpakket
Kruidenrijk grasland € 1250,54- € 1802,83  (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 22 juli) Download beheerpakket
Extensief beweid grasland € 493,92-1655,46 (vergoeding afhankelijk van periode en veedichtheid) Download beheerpakket
Ruige mest- rijland € 98,26 Download beheerpakket
Hoog waterpeil € 889,29- € 178,59 (vergoeding afhankelijk van verhoging) Download beheerpakket
Graankruidenrand of wintervoedselakker €1710,75 of €2150,82  (afhankelijk van
bodemtype)
Download beheerpakket
Kievitenrand € 1694,00 of € 2192,00  (afhankelijk van bodemtype) Download beheerpakket
Veldleeuwerikenrand € 2192,00 of  € 2353,00  (afhankelijk van bodemtype) Download beheerpakket
Patrijzenrand € 1694,00 of € 2192,00 (afhankelijk van bodemtype) Download beheerpakket
Vogelakker €1710,75 of 2150,82
(afhankelijk van bodemtype)
Download beheerpakket
Natuurvriendelijke oever € 2531,79 Download beheerpakket