Open akkers op zand

Tot dit leefgebied behoren in Brabant overwegend de vrij open jonge heide- en veenontginningsgebieden. Het zijn gebieden met een afwisselend bodemgebruik van gras- en bouwland of overwegend bouwland.

Patrijs en kievit als boegbeeld

De twee meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de patrijs en de kievit. Soorten die  wel een steuntje in de rug kunnen hebben omdat het aantal broedparen van deze soorten zeer sterk is achteruitgegaan.Als je maatregelen voor deze soorten neemt, zoals de aanleg van akkerranden, profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met boeren en weidevogelvrijwilligers veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor de kievit. Met name de overleving van de kuikens is een probleem. Als meest geschikte maatregelen zijn het later zaaien van maïs in combinatie met de aanleg van braakstroken langs het maïsperceel uit de bus gekomen. De patrijs profiteert van akkerranden, zowel akkerranden waar de patrijs in kan broeden als randen waar de patrijs in de winter voedsel vindt.

 

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 5-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse vergoeding per hectare/per jaarDownloads
Infobladn.v.t.Download infoblad
Kruidenrijk grasland als rand (onbemest)€1250,54-€ 1545,45
(vergoeding afhankelijk van
rustperiode, niet langer dan 1
juli
Download beheerpakket
Graankruidenrand of wintervoedselakker€ 1710,75Download beheerpakket
kruidenrijke akker
(3 van de 4 jaar
graan)
€ 1416,29Download beheerpakket
Veldleeuwerikenrand€ 2192,00Download beheerpakket
Patrijzenrand€ 1694,00Download beheerpakket
Kievitenrand€ 1694,00 Download beheerpakket
Bijenrand€ 1786,00Download beheerpakket
Legselbeheer op bouwland: rustperiode 1 maart-15 mei€ 298,90Download beheerpakket
vogelakker€ 1710,75Download beheerpakket
Keverbank€2012,65Download beheerpakket