Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

In Brabant behoren 2 gebieden tot dit leefgebied. Het zijn de kern van het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet. Het zijn gebieden met overwegend grasland die waardevol zijn voor weidevogels.

Grutto, wulp en kievit als boegbeeld

De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de grutto, wulp en kievit. Als je maatregelen voor deze soorten neemt profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met agrariërs, vrijwillige weidevogelbeschermers en ANV’s veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor weidevogels. De volgende zaken zijn belangrijk:

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 6-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Grasland met rustperiode€203,00 – €1101,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 1 juli)Download beheerpakket
Kuikenvelden€ 295,00 – € 802,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode)Download beheerpakket
Plasdras€ 1001,00 – € 3421,00 (vergoeding afhankelijk van inundatie- en rustperiode)Download beheerpakket
Legselbeheer: Nestbescherming op grasland of bouwlandVergoedingssystematiek per collectief vastgesteldVraag bij uw gebiedscoordinator voor specifieke informatie
Legselbeheer: Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei€ 140,00Download beheerpakket
Kruidenrijk grasland€ 1307,00 – € 1956,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 1 augustus)Download beheerpakket
Ontwikkeling kruidenrijk grasland€ 465,00 – € 1060,00 (vergoeding afhankelijk van stadium graslandvegetatie)Download beheerpakket
Extensief beweid grasland€433,00 – €2135,00 (vergoeding afhankelijk van periode en veedichtheid)Download beheerpakket
Ruige mest- rijland€ 104,00Download beheerpakket
Hoog waterpeil€ 114,00- € 229,00 (vergoeding afhankelijk van verhoging)Download beheerpakket
Kruidenrijke akker€108,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort en gewas)Download beheerpakket
Wintervoedselakker€1840,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Kievitenstrook€ 2417,00 of € 2953,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Veldleeuwerikenrand€2869,00 of €3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Patrijzenrand€2869,00 of €3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Meerjarige vogelakker€1990,00 of €2622,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Bloemenblok€ 2844,00 of € 3150,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Keverbank€ 2844,00 of € 3543,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Natuurvriendelijke oever€ 2.531,79Download beheerpakket