Tot dit leefgebied behoren in Brabant de vrij kleinschalige gebieden met veel landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels en elzensingels. Belangrijke gebieden zijn  ‘Het Groene Woud’ in Midden-Brabant, de beekdalen en de vele landgoederen in onze provincie .

Veel variatie in soorten

In dit leefgebied komen veel verschillende soorten voor. Kenmerkende vogels zijn de steenuil, huiszwaluw, geelgors, grote lijster en gekraagde roodstaart. Opgaande beplantingen zoals (knot)bomenrijen en houtsingels zijn essentieel voor de meeste soorten. In dit gebied komen van oudsher ook veel amfibieën voor zoals de zeldzame kamsalamander en boomkikker. Voor amfibieën heb je poelen nodig in de omgeving van bosjes en houtsingels.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De soorten zijn allemaal afhankelijk van een landschap met veel variatie. Belangrijk is het goed beheer van de landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels, elzensingels en kleine bosjes en kikkerpoelen. Door een goed beheer behouden ze hun ecologische waarden. In diverse gebieden is het ook wenselijk om nieuwe streekeigen landschapselementen aan te leggen. Binnen dit gebied passen natuurlijk ook allerlei typen bloemrijke randen langs weilanden en akkers.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 5-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse vergoeding per hectare/per jaarDownloads
Infobladn.v.t.Download infoblad
PoelVergoeding afhankelijk van grootte poel en uit te voeren beheer in contractperiodeDownload beheerpakket
Houtwal/houtsingelVergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in contractperiodeDownload beheerpakket
ElzensingelVergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in contractperiodeDownload beheerpakket
KnotbomenrijVergoeding afhankelijk van dikte bomen en uit te voeren beheer in contractperiodeDownload beheerpakket
BomenrijVergoeding afhankelijk van dikte bomen en uit te voeren beheer in contractperiodeDownload beheerpakket
Botanisch waardevolle  weiderand€ 1025,23Download beheerpakket
Botanisch waardevolle hooilandrand€ 1302,23Download beheerpakket
Graankruidenrand of wintervoedselakker€ 1710,75Download beheerpakket
Bijenrand€ 1786,00Download beheerpakket
kruidenrijke akker
(3 van de 4 jaar
graan)
€ 1416,29Download beheerpakket
Botanisch weiland€ 1025,23Download beheerpakket
Botanisch hooiland€ 1171,06Download beheerpakket
HoogstamboomgaardVergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in contractperiode

Download beheerpakket

KeverbankVergoeding /ha afhankelijk van grondsoortDownload beheerpakket