Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Tot dit leefgebied behoren in Brabant de vrij kleinschalige gebieden met veel landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels en elzensingels. Belangrijke gebieden zijn  ‘Het Groene Woud’ in Midden-Brabant, de beekdalen en de vele landgoederen in onze provincie. Maar ook de veen- of moerige gronden op de overgang van het zand- naar het kleigebied- ‘de naad van Brabant’- met veel sloten waar ondermeer de grote modderkruiper voorkomt behoren tot dit leefgebied.

Grote modderkruiper en bittervoorn als boegbeeld voor ‘de naad van Brabant’

De twee meest kenmerkende soorten voor ‘de naad van Brabant’ zijn de grote modderkruiper en de bittervoorn. Als je maatregelen voor deze soorten neemt, zoals het ecologisch slootschonen en de aanleg van onbemeste randen langs de sloten, profiteren daar ook veel andere soorten van.

Soorten van kleinschalige landschappen

In de kleinschalige landschappen van dit leefgebied komen veel verschillende soorten voor. Kenmerkende vogels zijn de steenuil, huiszwaluw, geelgors, grote lijster en gekraagde roodstaart. Opgaande beplantingen zoals (knot)bomenrijen en houtsingels zijn essentieel voor de meeste soorten. In dit gebied komen van oudsher ook veel amfibieën voor zoals de zeldzame kamsalamander en boomkikker. Voor amfibieën heb je poelen nodig in de omgeving van bosjes en houtsingels.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

Voor de soorten die vooral afhankelijk zijn van sloten is ecologische slootschonen een belangrijke maatregel in combinatie met natuurvriendelijke oevers en onbemeste kruidenrijke stroken langs de sloot. De soorten van het kleinschalige landschap zijn allemaal afhankelijk van een landschap met veel variatie en een goed beheer. Belangrijk is het goed beheer van de landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels, elzensingels en kleine bosjes en kikkerpoelen. Door een goed beheer behouden ze hun ecologische waarden. In diverse gebieden is het ook wenselijk om nieuwe streekeigen landschapselementen aan te leggen. Binnen dit gebied passen natuurlijk ook allerlei typen bloemrijke randen langs weilanden en akkers.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 6-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Botanisch weiland€1121,-Download beheerpakket
Botanisch hooiland€1562,-Download beheerpakket
Botanische weiderand€1121,-Download beheerpakket
Botanische hooilandrand€1661,-Download beheerpakket
Kruidenrijk grasland (rand)€1171,- of €1376,- (vergoeding afhankelijk van soortenrijkdom)Download beheerpakket
Kruidenrijke akker€108,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort en gewas)Download beheerpakket
Stoppelland€132,- tot €3078,- (afhankelijk van type stoppel en periode stoppel)Download beheerpakket
Wintervoedselakker€1840,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Patrijzenrand€ 2869,00 of € 3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Bijenrand€ 2582,00 of € 2773,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Meerjarige vogelakker€ 1990,00 of € 2622,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Bloemenblok€2844,00 of €3150,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
Keverbank€2844,00 of €3543,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
PoelZie beheerpakketDownload beheerpakket
Natuurvriendelijke oeverZie beheerpakketDownload beheerpakket
HoutsingelZie beheerpakketDownload beheerpakket
ElzensingelZie beheerpakketDownload beheerpakket
KnotbomenZie beheerpakketDownload beheerpakket
BomenrijZie beheerpakketDownload beheerpakket
StruweelhaagZie beheerpakketDownload beheerpakket
Knip- en scheerhegZie beheerpakketDownload beheerpakket
HoogstamboomgaardZie beheerpakketDownload beheerpakket
HakhoutbosjeZie beheerpakketDownload beheerpakket
GriendjeZie beheerpakketDownload beheerpakket
BossingelZie beheerpakketDownload beheerpakket