Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

In voorbereiding: info over inzet middelen waterschappen worden rond 20 oktober op deze website geplaatst.

Voor het werkgebied van Waterschap Rivierenland zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor u een 6-jarig beheercontract met Collectief ANB West-Brabant afgesloten kan worden.

De pakketten zijn niet overal in het werkgebied van Waterschap Rivierenland toepasbaar. In onderstaande tabel ziet u welke beheerpakketten er zijn en in welke gebieden u een beheercontract voor een of meerdere beheerpakket(ten) af kunt sluiten.

Beheerpakketten randenbeheer langs waterlopen/sloten

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Kruidenrijke akkerrand-overlap met verplichte bufferstrook (GLMC 4)Langs KRW-oppervlaktewaterlichamen (5 meter) en langs A- en B-waterlopen (3 meter)€ 872Download beheerpakket
Verbrede bufferstrook op bouwland(op kleigrond)Langs A- en B-waterlopen (verbreding tot maximaal 4 meter)€ 2.971Download beheerpakket

Beheerpakketten gras- en bouwland voor gehele percelen

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Kruidenrijk grasland in combinatie met waterbergingMaatwerk in overleg met waterschap€ 1.603Download beheerpakket
Verschralen voedselrijk graslandAttentiezone waterhuishouding€ 465Download beheerpakket
Botanisch weilandAttentiezone waterhuishouding€ 1.121Download beheerpakket
Botanisch hooilandAttentiezone waterhuishouding€ 1.562Download beheerpakket

Beheerpakketten beperking chemie

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Beperking chemische onkruidbestrijding op graslandAttentiezone waterhuishouding€ 72Download beheerpakket
Beperking chemische onkruidbestrijding op bouwlandAttentiezone waterhuishouding€ 108Download beheerpakket

Beheerpakketten natuurvriendelijke oevers

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Natuurvriendelijke oeverGehele werkgebied waterschap€ 4.736Download beheerpakket
Smalle rietzoom (< 5 m)Gehele werkgebied waterschap€ 1,08Download beheerpakket
Brede rietzoom (>5 m) en klein rietperceelGehele werkgebied waterschap€ 1.681Download beheerpakket

Beheerpakketten waterbeheer

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Beheer peilgestuurde drainageGehele werkgebied€ 43Download beheerpakket
Beheer conserveringsstuuwGehele werkgebied€ 43Download beheerpakket