In 2018 is het niet mogelijk om beheercontracten te sluiten voor agrarisch waterbeheer in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas.

Collectief Oost-BrabantWerkgebied Aa en Maas Werkgebied Aa en Maas Beheercontracten kunnen alleen in aangewezen gebieden worden afgesloten.
Grondgebruikers in deze gebieden worden persoonlijk geïnformeerd.

 

 

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare Downloads
Infoblad Oost n.v.t. Download infoblad
ARB bouwland – GLB (3-6 meter) € 850,00 (bovenop premies pijler 1 GLB) Download beheerpakket
ARB-bouwland (3-6 meter) € 1950,00 Download beheerpakket
ARB-Grasland (3- 6 meter) € 1206,16 Download beheerpakket
Brede mest- en spuitvrije zone grasland-met beweiding (10 meter) €1206,16 Download beheerpakket
Brede mest- en spuitvrije zone grasland-zonder beweiding (10 meter) €1532,03 Download beheerpakket
Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland-GLB (10 meter) € 850,00 (bovenop premies pijler 1 GLB) Download beheerpakket
Natuurvriendelijke oever-jaarlijks maaien €2531,79 Download beheerpakket