Agrarisch waterbeheer Midden-Brabant

Inzet middelen agrarisch waterbeheer van collectief Midden-Brabant:

Collectief Midden-Brabant Werkgebied Waterschap De Dommel Beheercontracten mogelijk langs alle watervoerende sloten

 

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare Downloads
Infoblad Midden n.v.t. Download infoblad
Natuurvriendelijke oever-jaarlijks maaienARB bouwland – GLB (3-6 meter) € 850,00 (bovenop premies pijler 1 GLB) Download beheerpakket
ARB-bouwland (3-6 meter) € 1950,00 Download beheerpakket
ARB-Grasland (3- 6 meter) € 1206,16 Download beheerpakket
Brede mest- en spuitvrije zone grasland-met beweiding (10 meter) €1206,16 Download beheerpakket
Brede mest- en spuitvrije zone grasland-zonder beweiding (10 meter) €1532,03 Download beheerpakket
Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland-GLB (10 meter) € 850,00 (bovenop premies pijler 1 GLB) Download beheerpakket
Natuurvriendelijke oever-jaarlijks maaien €2531,79 Download beheerpakket
Bijenrand  € 1786,00 Download beheerpakket

Voor de volgende pakketten kunt u ook een contract sluiten maar alleen als houtopstanden zo staan dat ze schaduw bieden op de watergang.

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare Downloads
Elzensingel Vergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in de contractperiode Download beheerpakket
Houtsingel/houtwal Vergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in de contractperiode Download beheerpakket
Knotbomenrij Vergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in de contractperiode Download beheerpakket