Het agrarisch waterbeheer, waarbij het accent ligt op een goed randenbeheer langs watervoerende sloten, is een onderdeel van het nieuwe agrarisch natuurbeheer dat uitgevoerd wordt door de drie collectieven in Brabant. Het is eigenlijk het oude Actief Randenbeheer in een nieuw jasje.

De drie collectieven hebben samen met de waterschappen afgesproken waar ze het geld voor agrarisch waterbeheer (€ 242.000 per collectief/per jaar) in gaan zetten. Dit varieert per waterschap. klik op uw betreffende collectief om hier meer over te weten te komen.