Berichten van Collectief ANB Oost-Brabant

Weidevogels in de Beerse Overlaat.

Door: Jan van der Biezen, ANV d’n Beerse Overlaet en Collectief Oost-Brabant Op 3 oktober j.l. kreeg ik de gelegenheid om wat de vertellen over het weidevogelgebied in de polder die zich uitstrekt van Den Bosch tot en met Ravenstein. Dit op een avond waarop de ZLTO-afdeling Oss-Den Bosch gemeenteraad en -ambtenaren had uitgenodigd om […]

Europese rekenkamer op bezoek

Op 16 november j.l. toog een 8 koppige internationale delegatie naar Sambeek om Collectief Oost Brabant eens stevig aan de tand te voelen. Het betrof een controle van de Europese Rekenkamer, het instituut met de zetel in Luxemburg dat controle uitvoert op de uitgaven van de Europese Unie. In een steekproef waren drie collectieven uitgekozen: […]

Natuurinclusieve bedrijven gezocht !...

Door: Geert Willems Natuurinclusieve landbouw is “hot”. Ieder vakblad heeft er het laatste jaar wel aandacht aan besteed. Je zou het als een onderdeel van het transitie-proces kunnen bezien waarin de landbouw zich nu bevindt. Een geleidelijke opschuiving van de landbouw naar een meer duurzaam systeem waarin meer aandacht is voor de kwaliteit van bodem, […]

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oos...

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant reikt eerste nieuwe infopaneel uit!

Door: Annie Martens. Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) heeft een nieuw infopaneel ontwikkeld. Hiermee kunnen boeren laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen. Het eerste infopaneel werd donderdag 29 november jl. door voorzitter Herman Wijdeven uitgereikt aan de  gebroeders Van den Tillaart, melkveehouders uit Zeeland (zie foto). Enorme toename […]

Veel belangstelling voor thema-avond ...

Veel belangstelling voor thema-avond Kringlooplandbouw

Door: Annie Martens Donderdag 29 november 2018, Elsendorp De thema-avond Kringlooplandbouw, georganiseerd door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) bleek een schot in de roos. Kringlooplandbouw. Het toverwoord in de landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is […]

Thema-avond Kringlooplandbouw donderd...

Thema-avond Kringlooplandbouw donderdag 29 november!

Kringlooplandbouw. Dat is het toverwoord in de landbouwvisie die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zaterdag 8 september jl. presenteerde. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’ Reden genoeg om ons eens verder te gaan verdiepen in dit […]

Investeren in natuur loont

Investeren in natuur loont

                Het afgelopen jaar  is er weer volop geïnvesteerd in het weidevogelgebied van de Beerse Overlaat. Dit gebied ligt midden in de polder die tussen Den Bosch en Ravenstein ligt tussen de Maasdorpen en de A59/A50, en is zo’n 7000ha groot. Weidevogelstand opkrikken is succesvol Al ongeveer 25 […]

24 september L-FM Interview ANB Oost-...

24 september L-FM Interview ANB Oost-Brabant Veldmedewerker Jan Ottens

Door: Annie Martens Onlangs zorgde het ANB (Agrarisch Natuur Beheer) Oost Brabant ervoor dat de gemeenten Landerd, Oss en Grave gebruik kunnen maken van een subsidie van ruim zes ton. Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021. Jan Ottens Er zijn medemensen binnen onze gemeente die zich tomeloos inzetten voor de […]

Agrarisch natuurbeheer enorm populair...

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ Door: Annie Martens Vrijdag 24 augustus was de tweede kijkdag van de vogelakker proef. Deze proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een vogelakker biodiversiteit en goed voer voor koeien combineert. Deze […]

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Binnen het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunt u nieuwe contracten sluiten voor Agrarisch Waterbeheer. Lange tijd leek het erop dat er geen nieuwe contracten voor agrarisch waterbeheer konden worden gesloten als gevolg van de keuze van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Gelukkig heeft het bestuur van het Waterschap toch besloten […]