Berichten van Collectief ANB Oost-Brabant

2500 hectare in Oost Brabant met een ...

2500 hectare in Oost Brabant met een vorm van agrarisch natuurbeheer! Ruim 200 boeren doen mee!

Door: Annie Martens Agrarisch natuurbeheer slaat enorm aan in Oost Brabant.Dinsdag 12 februari togen ruim 50 belangstellende boeren naar Café ’t Oventje in Zeeland. Om uitleg te krijgen over: Hoe leg je het beste natuur aan op boerenland? En hoe onderhoud je dit? Doel is om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen en daardoor de akker- […]

Natuurinclusieve landbouw Collectief ...

Natuurinclusieve landbouw Collectief ANB Oost-Brabant

Natuurinclusieve landbouw De provincie Noord-Brabant wil in haar provincie natuurinclusieve landbouw stimuleren. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing. Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een […]

Uitnodiging informatiebijeenkomst ran...

Uitnodiging informatiebijeenkomst randenbeheer

Deelnemers agrarisch natuurbeheer Oost Brabant. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom! Wanneer:    dinsdag 12 februari 2019 Tijd:               20.00- 22.00 uur  inloop 19.45u Waar:            Café Zaal ’t Oventje, Voor-Oventje 32, 5411 NV Zeeland Programma: 20:00 Akker- en weidevogels: door Marco Renes, veldwerker soortenbescherming bij Brabants Landschap. Marco vertelt op een boeiende wijze over boerenlandvogels […]

Weidevogels in de Beerse Overlaat.

Door: Jan van der Biezen, ANV d’n Beerse Overlaet en Collectief Oost-Brabant Op 3 oktober j.l. kreeg ik de gelegenheid om wat de vertellen over het weidevogelgebied in de polder die zich uitstrekt van Den Bosch tot en met Ravenstein. Dit op een avond waarop de ZLTO-afdeling Oss-Den Bosch gemeenteraad en -ambtenaren had uitgenodigd om […]

Europese rekenkamer op bezoek

Op 16 november j.l. toog een 8 koppige internationale delegatie naar Sambeek om Collectief Oost Brabant eens stevig aan de tand te voelen. Het betrof een controle van de Europese Rekenkamer, het instituut met de zetel in Luxemburg dat controle uitvoert op de uitgaven van de Europese Unie. In een steekproef waren drie collectieven uitgekozen: […]

Natuurinclusieve bedrijven gezocht !...

Door: Geert Willems Natuurinclusieve landbouw is “hot”. Ieder vakblad heeft er het laatste jaar wel aandacht aan besteed. Je zou het als een onderdeel van het transitie-proces kunnen bezien waarin de landbouw zich nu bevindt. Een geleidelijke opschuiving van de landbouw naar een meer duurzaam systeem waarin meer aandacht is voor de kwaliteit van bodem, […]

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oos...

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant reikt eerste nieuwe infopaneel uit!

Door: Annie Martens. Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) heeft een nieuw infopaneel ontwikkeld. Hiermee kunnen boeren laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen. Het eerste infopaneel werd donderdag 29 november jl. door voorzitter Herman Wijdeven uitgereikt aan de  gebroeders Van den Tillaart, melkveehouders uit Zeeland (zie foto). Enorme toename […]

Veel belangstelling voor thema-avond ...

Veel belangstelling voor thema-avond Kringlooplandbouw

Door: Annie Martens Donderdag 29 november 2018, Elsendorp De thema-avond Kringlooplandbouw, georganiseerd door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) bleek een schot in de roos. Kringlooplandbouw. Het toverwoord in de landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is […]

Thema-avond Kringlooplandbouw donderd...

Thema-avond Kringlooplandbouw donderdag 29 november!

Kringlooplandbouw. Dat is het toverwoord in de landbouwvisie die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zaterdag 8 september jl. presenteerde. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’ Reden genoeg om ons eens verder te gaan verdiepen in dit […]

Investeren in natuur loont

Investeren in natuur loont

                Het afgelopen jaar  is er weer volop geïnvesteerd in het weidevogelgebied van de Beerse Overlaat. Dit gebied ligt midden in de polder die tussen Den Bosch en Ravenstein ligt tussen de Maasdorpen en de A59/A50, en is zo’n 7000ha groot. Weidevogelstand opkrikken is succesvol Al ongeveer 25 […]