Berichten van Collectief ANB Brabant

Uitnodiging: ‘VeldleeuwerikR...

Stichting Veldleeuwerik is sinds jaar en dag met haar telers op zoek naar een circulaire bedrijfsvoering. Hoe werkt dat? Hedwig Boerrigter, directeur van de Stichting, gaat met u in gesprek, wees welkom! Bekijk de uitnodiging hier: 2018 10 10 Uitn Thema Kringloop_DEF

Boerenlandvogels en Predatie, bericht...

Bericht van SOVON Vogelonderzoek Nederland via Nature today Boerenlandvogels verder onder druk door predatie Sovon Vogelonderzoek Nederland 3-OKT-2018 – Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw speelt hier een belangrijke rol in. Predatie voert de druk verder op. De impact verschilt per gebied, net als mogelijke maatregelen. […]

Workshop BoerenNatuur op beheerdersda...

Workshop BoerenNatuur op beheerdersdag 28/9

BoerenNatuur staat op de landelijke  ‘Beheerdersdag’ op 28 september in de Marienwaard met een workshop met de titel ‘de Toekomst van Weide- en akkervogels in Nederland’. Meer info: https://beheerdersdag.nl/ Bijgevoegd artikel geeft alvast een inleiding, klik hier: 2018 09 Vogels behouden BenN

Met z’n allen maken we het buitengebi...

Info avond groene subsidies gemeente Oirschot en gemeente Boxtel op donderdag 12 juli Waarom? De biodiversiteit van het bodemleven, bloemen en planten, insecten en weide- en akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen in Noord-Brabant. Dit is niet alleen een bedreiging voor zeldzame soorten als de grutto. Het is ook een bedreiging voor de zogenaamde […]

NIEUW: Ook houtopstanden en bijenrand...

Gek! Binnen het werkgebied van waterschap de Dommel kunt u nu weer deelnemen in Agrarisch Waterbeheer. Hoe zijn de ervaringen van collega’s hiermee? ‘…je bent wel gek als je niet mee doet!’, zo klinkt het regelmatig uit de mond van deelnemers die al ingestapt zijn. ‘…de afspraken voor Agrarisch Waterbeheer (AWb) zijn goed inpasbaar in […]

Presentatie ´Natuurinclusieve landbou...

Op 29 maart jl. was Jan Willem Erisman, van instituut Louis Bolk, te gast bij Collectief ANB Oost Brabant. Hij gaf een presentatie over Natuurinclusieve Landbouw, waarin het historisch perspectief toegelicht werd en de stand van de landbouw in relatie tot de veerkracht van het ecologisch systeem werd bekeken. Vele partijen hebben een aandeel in […]

Geslaagde bijeenkomst over agrarisch ...

Sambeek, 8 april 2018 Op 3 april werd door de coöperatie ANB Oost Brabant (Agrarisch Natuur Beheer) een info avond georganiseerd voor deelnemers en geïnteresseerden in Natuur- en Landschapsbeheer, die met aanleg- en onderhoud van akkerranden bezig zijn. De vraag vanuit de ANB- en Stika (Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten) deelnemers was een reden voor de […]

Vooraankondiging inspiratiedag Natuur...

Tip: alvast reserveren in uw agenda! meer weten: klik hier

Mary Fiers houdt bomvolle zaal muisst...

Woensdagavond 21 februari was Mary Fiers uitgenodigd bij Collectief Midden Brabant voor een themalezing na de ledenraadsvergadering. Onder grote belangstelling nam Mary haar publiek mee in de wereld van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, kortweg GOB. GOB is in het leven geroepen om, ondanks terugtrekken van de landelijke overheid, het NatuurNetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Daar […]

Alex Datema komt vertellen over Natuu...

Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogland (Midden-Brabant) verwelkomt Alex Datema, voorzitter Boerennatuur, voor een warm betoog over integrale bedrijfsplannen, met Landschapsbeheer, Natuurbeheer en Waterbeheer als volwaardig product. Zou dat in Brabant ook kunnen? Alex is een boeiend verteller en gelukkig ook een man van de praktijk! Op 18 januari is hij te gast bij café De […]