ANB Oost-Brabant

 

In Oost-Brabant hebben zes Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) / Milieu-coöperatie (PION) een collectief opgericht, de “Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant”, kortweg ANB Oost-Brabant. De oprichtingsakte passeerde op 10 april  2015.  Het bestuur van het collectief wordt gevormd door afgevaardigden van de zes ANV’s/ PION.

Het collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen,  agrarisch grondbezitter zijn of  agrarisch natuur- en landschapsbeheer (doen) uitoefenen.

Het collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s / PION en de andere groene verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s / PION de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan agrarisch  natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s / PION worden door het collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.

 

ANB Oost-Brabant bestaat uit:

ANV Raamvallei
ANV d’n Beerse Overlaet
ANV Groen Boxmeer
ANV Maashorstboeren
ANV St Tunnis
Pion