Bestuur

Naam Functie in bestuur emailadressen
Frans van Beerendonk Voorzitter voorzitter@anbmiddenbrabant.nl
Saskia Duives-Cahuzak Secretaris secretaris@anbmiddenbrabant.nl
Leo van Lierop Penningmeester penningmeester@anbmiddenbrabant.nl 
Monique Leesberg Vicevoorzitter / bestuurslid Communicatie  vicevoorzitter@anbmiddenbrabant.nl
Peter Versmissen bestuurslid Monitoring
Peter van de Kruis bestuurslid Kwaliteit
Norbert vd Griend bestuurslid Water