ANB Midden-Brabant

 

In Midden-Brabant hebben acht Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) / Plattelands Verenigingen (PLV’s) een collectief opgericht, de “Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant”, kortweg ANB Midden-Brabant. De oprichtingsakte passeerde op 23 februari 2015. Het bestuur van het collectief wordt gevormd door afgevaardigden van de acht ANV’s/ PLV’s.

Het collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of agrarisch natuur- en landschapsbeheer (doen) uitoefenen. Het collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s / PLV’s. Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s / PLV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s / PLV’s worden door het collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.

 

ANB Midden-Brabant bestaat uit:

 

ANV Groene Woud
ANV Oostelijke Langstraat
ANV ‘t Broek
ANV Cranendonk
Stichting Duinboeren
PLV Hei Heg en Hoogeind
ANV Kempenland
PLV Boven Dommel