Bokashi maken is ook een kunst

Bokashi maken is ook een kunst
Bodemverbetering met behulp van de toevoer van organische stof is op dit moment een grote trend. Meer  organische stof in de bodem heeft vele voordelen. Zo neemt het meer vocht op en houdt daarmee ook meer mineralen (=meststoffen) vast. Winst voor waterkwaliteit, doordat het water niet belast wordt met meststoffen, maar zeker ook voor de [...]

Praktijkproject Biodiversiteitsmonito...

Praktijkproject Biodiversiteitsmonitor Midden-Brabant
Vanuit de samenleving bestaat een grote wens om de melkveehouderij meer aan te laten sluiten bij de maatschappelijke opvattingen. Dit biedt kansen, maar roept ook vragen op als: Hoe combineer ik, als melkveehouder, een rendabele productie met het duurzamer en meer natuurinclusief maken van het bedrijf? Via het praktijkproject Biodiversiteits-monitor Midden-Brabant kunnen melkveehouders de mogelijkheden [...]

Voorkom randvoorwaardenkorting GLB (M...

Voorkom randvoorwaardenkorting GLB (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Ontvangt u GLB-subsidie en wilt u weten hoe u een randvoorwaardenkorting kunt voorkomen? Dat kan door uw administratie goed bij te houden en uzelf goed te informeren. RVO stelde handvatten op. Volg de link: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/voorkom-randvoorwaardenkorting-glb Gepubliceerd op: 22 november 2019 | Gewijzigd op: 26 november [...]

Schitterend filmpje over het Partridg...

Schitterend filmpje over het Partridgeproject op boerenland.
Er komen mooie berichten vanuit het Partridgeproject. Ook landbouwkundig mindere stukjes kunnen ingezet worden, want kleine elementen dragen al bij. Bekijk het schitterende filmpje over de resultaten van het project: Film Partridgeproject Met eenvoudige elementen in het platteland, gericht op de patrijs, weten boeren de biodiversiteit aanzienlijk te verhogen, ook voor andere soorten. Op de [...]

Mooi resultaat van goed weidevogelbeh...

Mooi resultaat van goed weidevogelbeheer in Brabant, dankzij het agrarisch natuurbeheer
Monitoring Beerse Overlaet en Land van Heusden en Altena Topgebieden in Brabant voor weidevogels zijn de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. Afgelopen broedseizoen waren 700 vrijwilligers actief met het opsporen en beschermen van weidevogelnesten, en het monitoren van vogels met  jongen. 1.300 boeren verleenden hun medewerking. Een samenwerking van boeren, Coördinatiepunt [...]

In memoriam Herman Wijdeven

In memoriam Herman Wijdeven
Ons overviel afgelopen vrijdag 25 oktober, het droevige bericht dat onze voorzitter Herman Wijdeven na een erg kort ziekbed onverwacht is overleden. Het is voor ons moeilijk te vatten dat Herman, die nog volop in het leven stond, er niet meer is. Herman was iemand met grote bestuurlijke ervaring. Als afgevaardigde van ANV Raamvallei was [...]