2500 hectare in Oost Brabant met een ...

2500 hectare in Oost Brabant met een vorm van agrarisch natuurbeheer! Ruim 200 boeren doen mee!
Door: Annie Martens Agrarisch natuurbeheer slaat enorm aan in Oost Brabant.Dinsdag 12 februari togen ruim 50 belangstellende boeren naar Café ’t Oventje in Zeeland. Om uitleg te krijgen over: Hoe leg je het beste natuur aan op boerenland? En hoe onderhoud je dit? Doel is om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen en daardoor de akker- [...]

Natuurinclusieve landbouw Collectief ...

Natuurinclusieve landbouw Collectief ANB Oost-Brabant
Natuurinclusieve landbouw De provincie Noord-Brabant wil in haar provincie natuurinclusieve landbouw stimuleren. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing. Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een [...]

Uitnodiging informatiebijeenkomst ran...

Uitnodiging informatiebijeenkomst randenbeheer
Deelnemers agrarisch natuurbeheer Oost Brabant. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom! Wanneer:    dinsdag 12 februari 2019 Tijd:               20.00- 22.00 uur  inloop 19.45u Waar:            Café Zaal ’t Oventje, Voor-Oventje 32, 5411 NV Zeeland Programma: 20:00 Akker- en weidevogels: door Marco Renes, veldwerker soortenbescherming bij Brabants Landschap. Marco vertelt op een boeiende wijze over boerenlandvogels [...]

2019, het jaar van de Natuurinclusiev...

artikel van Boerennatuur.nl Zou 2019 dat worden? Zou zomaar kunnen als ik even terug kijk op de eerst weken van dit jaar. Op 16 januari hebben als BoerenNatuur de green deal NatuurInclusieve Landbouw in het groene onderwijs ondertekent. Dat deden we samen met NAJK en vele, groene onderwijs instellingen, van VMBO’s tot en met Universiteiten [...]

ZLTO positief over Collectieven

Wij lazen in de Nieuwe Oogst van 19 januari het volgende [...]

Erkenning voor rol Brabantse boeren i...

Nieuwsbericht uit de Nieuwe Oogst 2019 01 11 Nieuws © ZLTO Algemeen Jasper Schel 11 jan 2019 om 09:10uur De acht Brabantse manifestpartners (MFP), waaronder ZLTO, hebben donderdag het manifest voor het Brabantse buitengebied aangeboden aan Provinciale Staten. Dit manifest geeft Provinciale Staten een gezamenlijke gewenste ontwikkelrichting van het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en [...]