Nieuwe pakketten ‘bodem’ eerste dag a...

Nieuwe pakketten ‘bodem’ eerste dag al overtekend!
“Ik zie den bojjum”, hoor je mensen wel eens klagen, wanneer ze in de portemonnee kijken. Vooral als het hun eigen portemonnee betreft. Den bojjum zagen we afgelopen zomer ook bij de bodempakketten, toen we die open stelden. De bedoeling was 75 ha aan de man te brengen. Een hele klus, zo leek het! Echter: [...]

Ledenbijeenkomst voor Oost-Brabant.

Ledenbijeenkomst voor Oost-Brabant.
Op donderdagavond 23 januari wordt een lezing verzorgd door dhr. Hans van der Staak. Van der Staak is bodemspecialist, en als docent bodemkunde werkzaam bij Helicon Opleidingen in Boxtel, en daarlangs als Agronoom werkzaam bij den Ouden Groenrecycling.  De titel van zijn inleiding is:  "Het belang van organisch stof in de bodem"  en hij zal [...]

Vrijwilligers meten het effect van ag...

Vrijwilligers meten het effect van agrarisch natuurbeheer
Op dit moment zijn tientallen vrijwilligers bezig met het tellen van overwinterende akkervogels op boerenland. Ze doen dat onder begeleiding van Stichting ZeeBra, die hiervoor opdracht heeft gekregen van de Brabantse collectieven. De tellingen worden via een gestandaardiseerde methode en over meerdere jaren uitgevoerd, waardoor het effect van agrarisch natuurbeheer kan worden gemeten. Deze gestructureerde [...]

Bijna 1 jaar natuurinclusieve landbou...

Bijna 1 jaar natuurinclusieve landbouw.
Zoals ook al eerder in de nieuwsbrief is vermeld bestaat de mogelijkheid om u aan te melden voor de omschakeling van uw veehouderijbedrijf naar natuurinclusieve landbouw. Dit project wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. In dat kader zijn er in Noord-Brabant een zevental ondernemerscoaches natuurinclusieve landbouw aangesteld. Zij zijn te vinden op de site anbbrabant.nl/natuurinclusief/. [...]

Niet kerende grondbewerking ofwel NKG...

Niet kerende grondbewerking ofwel NKG.
De letters zijn nog niet zo bekend als NPK maar wel goed op weg. De link tussen beiden is dat het met bodem te maken heeft. Stikstof, fosfor en kali speelde meer dan 100 jaar een hoofdrol in de productielandbouw. Voedingsstoffen in de vorm van mineralen aan de gewassen toedienen blijkt echter niet de enige [...]

Akkervogelbeheer en monitoring in het...

Akkervogelbeheer en monitoring in het gebied Dinteloord, Steenbergen  en De Heen
In oktober 2018 is de Werkgroep Akkervogelmonitoring ontstaan, nadat er in het Dorpshuis te Dinteloord een presentatie is gegeven over de maatregelen agrarisch beheer (ANLb en waterpakketten) en het doel daarvan. Aan circa 35 toehoorders is uitleg gegeven over beheerpakketten ANLb en Water met de daarbij behorende beheereisen. Ook wat een leefgebied is en waarom [...]