Nu ook klein formaat infopaneel voor ...

Nu ook klein formaat infopaneel voor Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant!
Er zijn nieuwe infopanelen ontwikkeld op A3 formaat (42cm x 30cm ). Naast de bestaande infopanelen (100 x 70 cm) zijn er nu dus ook kleinere infopanelen op A3 formaat. Die kleine infopanelen kunnen eenvoudig geplaatst worden op bijvoorbeeld een weipaal. Waarom infopanelenDoor het plaatsen van een infopaneel bij hun ingezaaide akker laten boeren zien [...]

Contactavond ZLTO/ANV-besturen en Col...

Contactavond ZLTO/ANV-besturen en Collectief Midden Brabant
Op 15 januari hield Collectief Midden een bestuurlijk contactavond voor haar ledenraad, de ZLTO-afdelingsbesturen en de ANV-/PLV-besturen in Midden. De belangstelling voor het programma was dusdanig dat een jaarlijkse contactavond op bestuurlijk niveau een goede traditie kan worden. Frans van Beerendonk onderstreepte al bij de opening van de avond het belang van een goede samenwerking. [...]

Collectief Midden-Brabant betrokken b...

Collectief Midden-Brabant betrokken bij nieuw project: Brabants Bodem
Meerdere agrarische organisaties en bedrijven constateerden dat het Brabantse landschap langzaam verandert, boeren stoppen en de biodiversiteit in het landschap loopt achteruit. Samen hebben ze het project Brabants Bodem opgezet om het gebied levend te houden; voor het landschap en de biodiversiteit, de ondernemers en de bewoners. Dat gaan ze voor mekaar krijgen door boeren [...]

Deelnemer aan het woord SUCCES VERZEK...

Deelnemer aan het woord SUCCES VERZEKERD
Dat is wat sommige mensen zeggen als ze het verhaal van mijn deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te horen krijgen.  Maar is dat ook zo? In 2016 riep de ZLTO via een mail op geïnteresseerde grondgebruikers zich te melden bij de  ANB Brabant voor het afsluiten van een of meerdere beheerpakketten.          Als akkerbouwer had ik [...]

Rol van de collectieven in Brabant

Rol van de collectieven in Brabant
Elders in deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen die Boerennatuur Nederland doormaakt. Wat zijn de taken en de rol die in het vooruitzicht liggen? Alex Datema wijst er met name op dat BN opgericht is voor de deelnemers ongeveer 10.000 stuks die over 2019, 71 mlj ontvingen voor hun inspanningen. Brabant ontvangt uit deze [...]

Alex Datema over de rol van de Collec...

Alex Datema over de rol van de Collectieven vanaf 2021
In zijn blog van januari geeft Alex Datema aan dat het door alle ontwikkelingen wenselijk was om de eigen koers scherp te krijgen. Er was behoefte aan een definitie van de rol van de Collectieven die houdbaar is onder het Nieuwe GLB, dat over 2 jaren van start moet gaan. ‘Collectieven willen een partner zijn [...]