Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Water vasthouden

Ingezonden stuk van Waterschap De Dommel: Regenwater sparen voor de zomer, het waterschap denkt mee! U heeft ongetwijfeld gemerkt dat in afgelopen januari veel regen is gevallen! Het was nat buiten en water willen we vasthouden. Waar water de kans krijgt om te infiltreren, kan het de grondwatervoorraad aanvullen. Elke

Lees verder »

Inspiratie bijeenkomst West-Brabant

Menmoerhoeve Etten-Leur 7 februari jl.De vele veranderingen die op het boerenerf neerdalen vragen om overleg met partners en deskundigen die deze veranderingen tot hun dagelijks werk maken. Dit is reden een bijeenkomst te houden voor bestuurders van ZLTO, ANV’s en Collectief ANB West-Brabant. De avond is gericht op intensivering van de

Lees verder »

Aandacht voor insecten in West-Brabant

Aandacht voor insecten in West-Brabant Het is alweer een aantal jaren geleden dat de noodkreet “De bijen sterven uit” te horen was. Deze breed uitgedragen kreet, haalde zelfs het journaal, was gelijk een keerpunt. Het besef drong door dat insecten het moeilijk hebben maar ook onmisbaar zijn vanwege hun plaats in de

Lees verder »

Collectief Midden stimuleert de ANV’s

De Brabantse Collectieven zijn destijds in het leven geroepen door de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in het werkgebied.  De relatie met de achterban blijft natuurlijk hartstikke belangrijk. Contacten met de leden lopen meestal via de veldcoördinator of via de ANV’s. Collectief Midden (CMB) wilde de ANV’s graag wat meer armslag geven om

Lees verder »

Deelnemer aan het woord

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Johan Pennings, 55 jaar en woonachtig in Heeswijk-Dinther. Vanaf mijn 18de werkzaam op het ouderlijk bedrijf bestaande uit melkvee van het MRIJ-ras en een vleesveetak voornamelijk blanke vleeskalveren.  Naderhand is dit alleen vleesvee geworden in de vorm van roodvlees met Brandrode en

Lees verder »

Predatie beheer in de Beerse Overlaat

In weidevogelgebieden overal in den lande is predatie een frustrerend probleem. In overeenkomsten met grondgebruikers wordt veel geld gestoken om de gederfde inkomsten te vergoeden, vrijwilligers moeten machteloos toekijken hoe hun inzet af en toe teniet wordt gedaan en ook de inzet van de boer is dan voor niks geweest.

Lees verder »

Woord van de voorzitters

C’est le ton qui fait la musique…. Op zijn Brabants. Het is de toon die de muziek maakt.  De toon maakt van een gesprek een debat of een dialoog. Een strijd of het in gesprek gaan met elkaar.  Ooit las ik de zin ‘iedereen zijn waarheid is waar’. Wanneer we

Lees verder »

Nieuws van BoerenNatuur

Conclusies en aanbevelingen BoerenNatuur vroeg de collectieven naar hun bevindingen en werkte het uit. Een beperkte samenvatting vind je hierbij. Welk gevoel overheerst na het bekijken van de responses: • Onze grootste vijand is tijd. We worden geleefd. Collectieven en BoerenNatuur. Ook nog in een periode van grote onzekerheid. En

Lees verder »

Agrarisch natuur- en waterbeheer onder het nieuwe GLB

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) definitief van start. Voor alle collectieven in Nederland een belangrijk moment, maar ook een onzeker moment. Ook voor agrariërs is het GLB op dit moment nog erg onduidelijk: ‘zal ik deelnemen aan ANLb of aan ECO-regelingen’, ‘hoe vul ik mijn

Lees verder »