Voorwoord

Alle seizoenen zijn uniek en mooi maar het voorjaar heb ik het liefst! Hoe vaak hoorden we deze kreet al? Bij een zonnige maand maart zoals dit jaar begrijpt iedereen dat de uitspraak een waarheid als een koe is. Geen kou wel regen laten we achter ons en de dag

Lees verder »

Uit het bestuur van BoerenNatuur

Het is een drukke tijd voor onze overkoepelende organisatie van de collectieven. Het nieuwe GLB met z’n nationale mogelijkheden via het NSP zijn al een dusdanige kluif geweest in Europa, dat er al een jaar uitstel nodig was. Dat moest dus overal georganiseerd worden: de contracten verliepen immers. Maar zelfs

Lees verder »

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

RVO voert BGT in. Dit heeft gevolgen voor u en ook voor de Brabantse collectieven.  In 2022 en 2023 zet RVO alle percelen voor landbouw en landschap omgezet naar de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).  Mogelijk zijn uw percelen al omgezet en anders gebeurt dat in het komende jaar. Voor u

Lees verder »

Digitaal ondertekenen beheercontracten

Het ondertekenen van beheercontracten kan in de toekomst digitaal en wordt daarmee steeds eenvoudiger. Alle deelnemers aan het Agrarisch Natuurbeheer hebben in het verleden een contract ondertekend en bij wijzigingen van het contract ook de bijlage opnieuw ondertekend. Een heel gedoe voor de deelnemers en het collectief.  In het verleden moest

Lees verder »

Agrarisch natuurbeheer werpt vruchten af!

Agrarisch natuurbeheer Sinds 2016 is er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). De rijksoverheid droeg de uitvoering over naar de ‘Collectieven’ in de regio. Dit om een kostenefficiënter stelsel en meer effectiviteit voor de natuur te krijgen. Effectiever door een gebiedsgerichte aanpak: samenwerking met boeren en gebiedspartijen enerzijds.

Lees verder »

Berichten van BoerenNatuur

In maart vindt de traditionele boerennatuurweek plaats. Dit jaar gehouden in de week voor de aanvang van de klimatologische lente. Omvang en onderwerpen nemen met de jaren toe. Online is ook hier niet meer weg te denken maar veldbijeenkomsten zijn ook belangrijk voor de overdracht van kennis. Voor een indruk

Lees verder »

PLV Hei, Heg & Hoogeind verenigt boeren in een miniwaterschapje

Samen water vasthouden en goed bodembeheer kan een snede gras per jaar meer opleveren, zo ervaren de deelnemers aan het project ‘Bodem, Water, Biodiversiteit’ (BWB) te Leende. Het mes snijdt zelfs van twee kanten want enerzijds wordt water vastgehouden en in de bodem geïnfiltreerd en anderzijds wordt wateroverlast lager in

Lees verder »

Agroforestry in Van Gogh NP

Aanplant van bomen staat volop in de belangstelling. Hoe kunnen bomen gecombineerd worden met een rendabel bedrijfsplan? Brabants Bodem (onderdeel van het Van Gogh Nationaal Park (VGNP) steekt een helpende hand uit. Het doel van het VGNP is om in Brabant een gezond en leefbaar gebied te creëren, waar de

Lees verder »