Erkenning voor rol Brabantse boeren i...

Nieuwsbericht uit de Nieuwe Oogst 2019 01 11 Nieuws © ZLTO Algemeen Jasper Schel 11 jan 2019 om 09:10uur De acht Brabantse manifestpartners (MFP), waaronder ZLTO, hebben donderdag het manifest voor het Brabantse buitengebied aangeboden aan Provinciale Staten. Dit manifest geeft Provinciale Staten een gezamenlijke gewenste ontwikkelrichting van het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en [...]

Weidevogels in de Beerse Overlaat.

Door: Jan van der Biezen, ANV d’n Beerse Overlaet en Collectief Oost-Brabant Op 3 oktober j.l. kreeg ik de gelegenheid om wat de vertellen over het weidevogelgebied in de polder die zich uitstrekt van Den Bosch tot en met Ravenstein. Dit op een avond waarop de ZLTO-afdeling Oss-Den Bosch gemeenteraad en -ambtenaren had uitgenodigd om [...]

Europese rekenkamer op bezoek

Op 16 november j.l. toog een 8 koppige internationale delegatie naar Sambeek om Collectief Oost Brabant eens stevig aan de tand te voelen. Het betrof een controle van de Europese Rekenkamer, het instituut met de zetel in Luxemburg dat controle uitvoert op de uitgaven van de Europese Unie. In een steekproef waren drie collectieven uitgekozen: [...]

Natuurinclusieve bedrijven gezocht !...

Door: Geert Willems Natuurinclusieve landbouw is “hot”. Ieder vakblad heeft er het laatste jaar wel aandacht aan besteed. Je zou het als een onderdeel van het transitie-proces kunnen bezien waarin de landbouw zich nu bevindt. Een geleidelijke opschuiving van de landbouw naar een meer duurzaam systeem waarin meer aandacht is voor de kwaliteit van bodem, [...]

Aanmelden: Dag van de Natuur in het B...

Bericht van Boerennatuur 2018 12 19 Op zaterdag 16 februari 2019 vindt in het Beatrix Theater (naast station Utrecht Centraal) de Landelijke Dag Natuur in het Boerenland plaats. Deze dag wordt met name georganiseerd voor alle vrijwilligers (beschermers én tellers), agrariërs en andere beheerders in het boerenland. De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. [...]

Minister Schouten in Brabant

Bericht van Boerennatuur 2018 12 19 Afgelopen maandag ontving BoerenNatuur, in de persoon van de voorzitter Alex Datema samen met Meeuwis Millenaar, deelnemer agrarisch natuur- en landschapsbeheer en gebiedscoördinator in het collectief West-Brabant, Minister Schouten in Dussen (NB). Met de Minister is uitgebreid gesproken over de centrale plek die collectieven hebben in het versterken van [...]