Mooi resultaat van goed weidevogelbeh...

Mooi resultaat van goed weidevogelbeheer in Brabant, dankzij het agrarisch natuurbeheer
Monitoring Beerse Overlaet en Land van Heusden en Altena Topgebieden in Brabant voor weidevogels zijn de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. Afgelopen broedseizoen waren 700 vrijwilligers actief met het opsporen en beschermen van weidevogelnesten, en het monitoren van vogels met  jongen. 1.300 boeren verleenden hun medewerking. Een samenwerking van boeren, Coördinatiepunt [...]

In memoriam Herman Wijdeven

In memoriam Herman Wijdeven
Ons overviel afgelopen vrijdag 25 oktober, het droevige bericht dat onze voorzitter Herman Wijdeven na een erg kort ziekbed onverwacht is overleden. Het is voor ons moeilijk te vatten dat Herman, die nog volop in het leven stond, er niet meer is. Herman was iemand met grote bestuurlijke ervaring. Als afgevaardigde van ANV Raamvallei was [...]

Proef inzaaien kruidenrijkgrasland

Proef inzaaien kruidenrijkgrasland
Afgelopen jaar heeft Collectief Oost-Brabant in het gebied de Beerse Overlaat een proef gedaan met het inzaaien van percelen om de omvorming naar kruidenrijkgrasland te bespoedigen. Ondanks de droogte heeft het perceel zich goed ontwikkeld. Er is gekozen voor een mengsel wat bijna geheel uit kruiden bestond.Met de droogte van de afgelopen zomer was het [...]

Inspirerend bedrijfsbezoek Natuurincl...

Inspirerend bedrijfsbezoek Natuurinclusieve Landbouw  Heeswijk Dinther
Veel belangstelling voor Natuurinclusieve landbouw 11 oktober vond op het bedrijf van de familie Pennings een inspiratie avond plaats. Dit was in het kader van Natuurinclusieve Landbouw (NiL). Aan belangstelling geen gebrek, maar liefst 35 mensen. Reden voor de organisatie om na het bedrijfsbezoek, uit te wijken naar de zaal van Imkerij ’t Polleke, een [...]

Actualiteiten in de land en tuinbouw.

Actualiteiten in de land en tuinbouw.
Provincie Noord-Brabant houdt zich op vele fronten bezig met ontwikkelingen in de agrarische sector. Dit niet alleen vanuit het perspectief van de sector maar ook vanwege de raakvlakken die er zijn met alle burgers en de omgeving van de provincie. In deze nieuwsbrief van de drie Brabantse collectieven licht ik een van aspecten er uit [...]

‘Petje af’ voor de collectieven

‘Petje af’ voor de collectieven
Petje af voor de bestuurders van de collectieven, als ze geweten hadden waaraan ze begonnen als bestuurslid dan hadden ze het wellicht niet gedaan. Als algeheel coördinator van ZeeBra voor de Brabantse en Zeeuwse collectieven werk ik nauw samen met alle besturen en ik neem mijn petje af voor alle bestuurders. Ze zijn vanuit hun [...]