Inspirerend bedrijfsbezoek Natuurincl...

Inspirerend bedrijfsbezoek Natuurinclusieve Landbouw  Heeswijk Dinther
Veel belangstelling voor Natuurinclusieve landbouw 11 oktober vond op het bedrijf van de familie Pennings een inspiratie avond plaats. Dit was in het kader van Natuurinclusieve Landbouw (NiL). Aan belangstelling geen gebrek, maar liefst 35 mensen. Reden voor de organisatie om na het bedrijfsbezoek, uit te wijken naar de zaal van Imkerij ’t Polleke, een [...]

Actualiteiten in de land en tuinbouw.

Actualiteiten in de land en tuinbouw.
Provincie Noord-Brabant houdt zich op vele fronten bezig met ontwikkelingen in de agrarische sector. Dit niet alleen vanuit het perspectief van de sector maar ook vanwege de raakvlakken die er zijn met alle burgers en de omgeving van de provincie. In deze nieuwsbrief van de drie Brabantse collectieven licht ik een van aspecten er uit [...]

‘Petje af’ voor de collectieven

‘Petje af’ voor de collectieven
Petje af voor de bestuurders van de collectieven, als ze geweten hadden waaraan ze begonnen als bestuurslid dan hadden ze het wellicht niet gedaan. Als algeheel coördinator van ZeeBra voor de Brabantse en Zeeuwse collectieven werk ik nauw samen met alle besturen en ik neem mijn petje af voor alle bestuurders. Ze zijn vanuit hun [...]

Beste lezer,

Beste lezer,
Zelfs als alle boeren in heel Brabant verdwijnen, dan eten wij daar niets te minder om. Ja u leest dit goed…….Maar met ons mooie boerenlandschap is het dan echt gedaan. Vergis je niet! Want voor een fraai boeren landschap kunnen we niet wereldwijd gaan winkelen. Voor àlle andere landbouwproducten wel. De boeren zijn belangrijke economische [...]

Opschonen poelen nu melden!

Opschonen poelen nu melden!
De nazomer is de tijd om poelen op te schonen. Vergeet niet de werkzaamheden te melden, dat is noodzakelijk voor de uitbetaling.. Het meldingsformulier kunt u downloaden op ( daar vindt u ook de deelnemersbrief met de instructies): https://anbbrabant.nl/melden-uitgevoerd-beheer/meldingsformulier-beheer-landschapselementen/ De melding ‘opschonen’ (poelen) kan tot 15 november 2019 worden gemeld bij uw veldmedewerker: nelis.klaasen@gmail.com (Midden [...]

Natuurinclusieve Landbouw, ervaringen...

Natuurinclusieve Landbouw, ervaringen van een NiL-coach
Natuurinclusieve landbouw (NiL) is, zo omschrijft Economische Zaken, ‘een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie waarbij de boer gebruik maakt van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft’. Doel van natuuriclusieve landbouw is het versterken van biodiversiteit op en rond het boerenland waarbij de natuur zo min mogelijk belast wordt. Ontwikkelplan [...]