Aanmelden

Op de kaart ‘Wat zijn de mogelijkheden op mijn land’ zijn de leefgebieden aangegeven. De leefgebieden zijn door de provincie begrensd. U ziet op de kaart of uw percelen in een gekleurd gebied liggen of dat ze langs een waterloop liggen waar randen in kader van agrarisch waterbeheer mogelijk zijn.

voor een handleiding hoe de tekentool ‘Wat zijn de mogelijkheden op mijn land’ te gebruiken zie de Uitgebreide handleiding tekentool

Niet in leefgebied : geen subsidiemogelijkheden vanuit ANLB . Misschien wel mogelijkheden vanuit andere groene regeling (bv. Stika) . Teken uw wensen in en meld u aan!

Wel in leefgebied: Als uw perceel in een gekleurd gebied ligt kunnen er subsidiemogelijkheden zijn vanuit de collectieven. Langs de blauwe lijnen zijn er altijd subsidiemogelijkheden voor randen agrarisch waterbeheer. Teken uw wensen in en meld u aan!

Advies gebiedsmedewerkers

Na een aanmelding zal een van de gebiedsmedewerkers van de collectieven in uw regio contact met u opnemen. De gebiedsmedewerker zal u informeren over de subsidiemogelijkheden. Voor de grote projecten maakt de gebiedsmedewerker een afspraak aan de keukentafel. De kleinere projecten probeert de gebiedsmedewerker zoveel mogelijk via de mail af te werken in kader van efficiënt werken. De collectieven willen namelijk dat zoveel mogelijk geld naar de deelnemers gaat Als er subsidiemogelijkheden zijn zal de gebiedsmedewerker samen met u het beheercontract in orde brengen.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats*

Jouw e-mail *

telefoonnummer *

stuur als bijlage een globale schets mee waar uw een rand aan wilt leggen of waar uw landschapselementen staan. Deze schets kunt u maken met de tekentool bij ‘Wat zijn de mogelijkheden op mijn land'

let op, het versturen van de aanvraag kan enige tijd duren.