Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Succesvolle Biodiversiteitsmonitor krijgt een vierde ronde en meer!

Na drie openstellingen in 2021, 2022 en 2023 krijgt de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) een vervolg. Begin 2024 kan een vierde ronde van start dankzij een nieuwe impuls van Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Ministerie van LNV van maar liefst 13,5 miljoen euro. Uiteindelijk streeft men naar 600 deelnemers.

Openstelling en verruiming in het vooruitzicht
In november zal GS een besluit nemen over de inzet van de extra middelen. Er ligt een voorstel over de mogelijkheid voor eerdere deelnemers aan de BBM om nog twee jaar langer mee te doen én over een extra prestatiebeloning voor jonge veehouders en voor veehouders in stimuleringsgebieden.

Houd de ontwikkelingen bij op onze website: klik hier