Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Weidevogelbescherming en het weer

Het is gebruikelijk dat de mensen die meelopen om de nesten te spotten in de herfst napraten over het gelopen seizoen. Dat gebeurde het laatste weekend van oktober te Oud Drimmelen. Dit jaar in combinatie met een drone demonstratie en informatie over kuikenbescherming. Dit laatste dan maar eerst. Rens Sommer, medewerker van het coördinatiepunt Brabants Landschap nam de aanwezigen mee in het jonge leven van kwetsbare soorten weidevogels. Dat de eieren ongeschonden uitkomen is één maar vliegvlug worden is nog een ander verhaal omdat er veel bedreigingen zijn. Bij het bewerken van percelen met jonge kuikens werkt het goed de jonge dieren gewoon in een emmer te zetten en mee te nemen in de tractor. Verschillende legsels bij elkaar is geen probleem omdat de ouders de eigen jongen feilloos erkennen. Een mooie bijkomstigheid is dat de tractor niet gezien wordt als bedreigend. Het beschermen van legsels en jonge vogels wordt steeds meer gedaan met gebruik van apparatuur. 

Goede observatie

De verrekijker was er als eerste natuurlijk. Door goede observatie vanaf een veilige plek wordt al veel duidelijk. Wat je dan ziet stem je af met wat er op het perceel in de planning zit. Het adagio is: hoe minder verstoring hoe beter. Sinds kort is de verrekijker uitgebreid met het gebruik van een drone. Door bij zonsopkomst, als het nog koud is, systematisch over het perceel te vliegen ontdek je warmte objecten zoals eieren maar ook hazen en reekalfjes. Deze informatie is erg waardevol omdat er geen loopsporen hoeven te ontstaan die weer gebruikt worden door predatoren. Jos v/d Brekel legde in Drimmelen uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Volgend jaar kunnen we een beroep op hem doen. Met dit hulpmiddel worden de resultaten mogelijk nog beter dan in 2022. Dit jaar was het voorjaar eerst erg koud en droog. Een slechte combinatie waardoor de aantallen lager waren. Mooie bijkomstigheid is dat steeds meer agrariërs toestemming geven aan onze vrijwilligers het land op te gaan.