Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)


In het kader van het project Brabants Bodem is het BBM-project ontwikkeld. Het project maakt de bovenwettelijke biodiversiteit verhogende prestaties in de melkveehouderij meetbaar in 13 kritische prestatie-indicatoren (KPI’s).

Project van drie Brabantse Collectieven
Melkveehouders die deelnemen aan de Brabantse BBM krijgen via een bedrijfsscan een score op deze KPI’s. Op deze manier wordt de impact van de melkveehouder op de (lokale) biodiversiteit meetbaar gemaakt en krijgen melkveehouders een beeld van hun prestaties. 
Onze drie Brabantse collectieven hebben gezamenlijk de uitvoering van het BBM-project op zich genomen.

Eerste score uitbetaald
Inmiddels nemen bijna 350 Brabantse melkveehouders deel aan dit project en heeft de eerste groep (191 gestart 2020) de beloning voor hun in 2021 behaalde score ontvangen.

Zelf aan de knoppen
In de hiervoor speciaal ontwikkelde BBM-module kunnen deelnemers hun score in een bedrijfsscan bekijken. Zo kunnen zij ook zien met welke KPI’s (passend bij hun eigen omstandigheden en bedrijfsvisie) ze de biodiversiteit in hun melkveehouderij kunnen versterken. Hun nieuwe (wellicht verhoogde) score op de KPI’s krijgen zij volgend jaar weer uitbetaald. BBM is een driejarig project.

Meer informatie is te vinden op anbbrabant.nl via de link BBM  of mail naar bbm@anbbrabant.nl

Hans Maathuis Administrateur BBM project