Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Woord van de voorzitters.

Als ik dit zit te tikken hebben we een maand van uitersten achter de rug: Het ene weekend op de schaats, het volgende op het terras (thuis!). En dan lijkt het ineens voorjaar terwijl het pas februari is. Maar ook de krokussen zijn er weer, de vogels fluiten weer dat het een lust is en de plasdraspercelen zijn weer klaargemaakt om onze voorjaarsgasten te ontvangen. Ja, alles gaat toch door ondanks corona, zij het op veel plaatsen op een aangepaste manier.

De laatste tijd is er veel aandacht voor natuurinclusief boeren, wat daar ook onder verstaan moge worden. Dit natuurlijk vooral door de accenten die onze minister gelegd heeft. Heel mooi, maar waar betaal ik de bakker van? Oftewel, het is vaak heel moeilijk om er een verdienmodel aan te koppelen. Ik wil er hier wel 2 behandelen die actueel zijn.

1. Koolstofboeren. We willen, en moeten van de rechter, in dit land toe naar minder CO2- en stikstofuitstoot. Er komen nu initiatieven op gang dat wij als boeren die kunnen verwaarden. Alle mogelijkheden kunnen we nog niet overzien, maar dat het hier en daar kansen gaat bieden lijkt wel zeker.

2. Landschapsboeren. Een nieuwe term hier, die aangeeft dat het verdienmodel van een boerderij naast melk, vlees, aardappelen en groenten, ook landschap kan zijn. Heel onterecht heeft dat hier en daar nog de negatieve smaak van subsidieslurper, maar je kunt of moet(!) dit zien als een maatschappelijke dienst. Nederland wil naar meer natuur, meer bio, minder gewasbeschermingsmiddelen, enz., maar slechts een procent of 4 wil daar aan de (supermarkt)kassa voor betalen. De overheidssubsidies die agrarisch natuurbeheer mogelijk maken, betaalt iedereen mee en hierdoor ontstaat een verdienmodel voor de boer die het uitvoert. Ook voor waterwingebieden en overgangszones geeft dit mogelijkheden, bekostigd door degene die er baat bij heeft.

Laten we de Landschapsboer omarmen. In deze voorjaarseditie van de ANB Brabant brede brief leest u weer over initiatieven die hier het gevolg van zijn. 

Jan van der Biezen, voorzitter collectief ANB Oost-Brabant.