Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Presentatie Praktijk Project Biodiversiteitsmonitor

Presentatie Praktijk Project Biodiversiteitsmonitor, door Dorieke Goodijk bij de bestuurlijk contactavond van Collectief Midden Brabant, ZLTO- en ANV/PLV-besturen, 15 januari jl..

De presentatie Praktijk Project Biodiversiteitsmonitor kunt u hier openen