Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Praktijkproject Biodiversiteitsmonitor Midden-Brabant

Vanuit de samenleving bestaat een grote wens om de melkveehouderij meer aan te laten sluiten bij de maatschappelijke opvattingen. Dit biedt kansen, maar roept ook vragen op als: Hoe combineer ik, als melkveehouder, een rendabele productie met het duurzamer en meer natuurinclusief maken van het bedrijf? Via het praktijkproject Biodiversiteits-monitor Midden-Brabant kunnen melkveehouders de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf in beeld krijgen.

Brabants Bodem
Het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor is onderdeel van het project Brabants Bodem. Brabants Bodem maakt deel uit van het Van Gogh Nationaal Park in oprichting. Bedrijven binnen het van Gogh-Park io. kunnen deelnemen (zie kaartje).
Wie met het praktijkproject aan de slag wil, kan rekenen op steun vanuit het project Brabants Bodem. Dat kan in de vorm van geld, grond, extra beleidsruimte en andere mogelijkheden die gedurende het project interessant blijken te zijn.

Alle melkveehouders in het van Gogh Park io kunnen meedoen
Op basis van de huidige situatie van de melkveehouderij in Brabant worden Brabantse streefwaarden bepaald voor diverse kwaliteitsindicatoren die in de Biodiversiteitsmonitor van de Duurzame Zuivelketen worden genoemd. Brabants maatwerk dus. Er wordt gewerkt met een getrapt systeem zodat iedere melkveehouder mee kan doen en stappen kan maken.

50 melkveebedrijven
Het project zoekt 50 melkveehouders. Er wordt gestart met het opstellen van een praktijkscan die de huidige bedrijfssituatie in beeld brengt en op basis van diverse Brabantse indicatoren wordt aangegeven welke praktische maatregelen de melkveehouder kan toepassen om te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen bedrijfsvisie en de mogelijkheden van het bedrijf.

Werkgebied: Van Gogh Nationaal Park in oprichting  
Meer informatie en aanmelden: Dorieke Goodijk info@koningboer.nl 06-30564553