Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Opschonen poelen nu melden!

De nazomer is de tijd om poelen op te schonen. Vergeet niet de werkzaamheden te melden, dat is noodzakelijk voor de uitbetaling.. Het meldingsformulier kunt u downloaden op ( daar vindt u ook de deelnemersbrief met de instructies):

De melding ‘opschonen’ (poelen) kan tot 15 november 2019 worden gemeld bij uw veldmedewerker: nelis.klaasen@gmail.com (Midden Brabant)

Voor onderhoud poelen en knotbomen: periodiek beheer melden! (foto M. Leesberg)