Veldbijeenkomst OBN/VBNE bij ANV Kempenland

De agrarische natuurverenigingen (ANV’s) doen meer dan alleen de promotie van pakketten voor natuurbeheer. Er wordt ook veel energie gestoken in de kennis en vaardigheden van de deelnemers die op deze pakketten hebben ingeschreven. De veldmedewerkers hebben hier een belangrijke rol in en de ANV’s zetten zich in voor begeleiding en uitwisseling van kennis en vaardigheden. Dat is opgevallen bij OBN/VBNE. Op 20 september mag ANV Kempenland een landelijke veldbijeenkomst voor hen organiseren.

Hoe bepaal je nu welke behoefte aan kennis er bij de leden leeft. Om dit te peilen heeft ANV Kempenland de leden een enquête aangeboden. Deze enquête ging niet alleen over kennisoverdracht, maar ook over andere wensen die onder de leden leven. Meer kennis over het beheer van akker- en graslandranden bleek flink in de belangstelling te staan.

ANV Kempenland heeft inmiddels goede ervaringen met het organiseren van cursussen. Voor het onderwerp randenbeheer blijkt een enkele avond niet toereikend te zijn. In het vroege voorjaar van 2019 zijn er 2 theorielessen geweest, maar bij eerdere cursussen is duidelijk geworden dat in het veld het meeste geleerd wordt. Samen met de docenten kijken naar de randen; wat gaat er goed, waar gaat het minder, leren soorten te herkennen, maar ook welke beestjes zich ophouden in de randen en hoe die behulpzaam kunnen zijn bij het bestrijden van plagen in de hoofdgewassen. Het is toch een beetje leren kijken met andere ogen. In het veld brengt niet alleen de docent kennis over, maar ook de beheerders zelf dragen met hun praktijkervaringen veel bij aan de lessen.

De cursisten zijn enthousiast en de opkomst in het werkgebied van ANV Kempenland is steeds goed. De boeren zijn niet gauw uitgeleerd, want we zien regelmatig dezelfde gezichten weer terug op nieuwe cursussen.

De landelijke kennisinstelling OBN/VBNE organiseert op 20 september een veldbijeenkomst akkerrandenbeheer in samenwerking met ANV Kempenland op de Rielse Heide. Het programma verloopt gedeeltelijk naar het model van de eerdere cursussen. Ditmaal beslaat de cursus één hele dag en is de stof meer gericht op bestuurders van bijvoorbeeld de ANV’s en collectieven. Het programma speelt ook in op ‘hoe zet ik een cursus agrarisch natuurbeheer op’. Uitnodigingen voor deze veldbijeenkomst worden landelijk uitgezet en oa. verspreid door de Collectieven. Inschrijving verloopt tzt. via de website van OBN/VBNE https://www.veldwerkplaatsen.nl/