Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Deelname aan provinciaal project “Natuurinclusieve landbouw, ondernemerscoach”

De provincie stimuleert de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, een productie van voedsel en gewassen volledig in harmonie met milieu, natuur en landschap.  In dat kader is een nieuw project gestart  “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, ondernemerscoach”. Het is een pilot om, met ondersteuning van een ondernemerscoach, te komen tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering die economisch rendeert. Het is bedoeld voor grondgebonden veehouderijbedrijven, zoals bedrijven met rundvee of schapen. Het betreft een pilot voor minimaal 40 bedrijven in Brabant, 10-12 in ons werkgebied. 

ANB West-Brabant neemt daar deel aan door het leveren van een ondernemerscoach, Meeuwis Millenaar. Er hebben zich al meerdere bedrijven aangemeld en met een aantal ondernemers ervan lopen gesprekken voor ondersteuning. U kunt zich bij Meeuwis aanmelden, zie onderstaand zijn email adres

Meeuwis Millenaar Meeuwis@maatschapmillenaar.nl 06 23 46 05 33