Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Voorzitter BoerenNatuur Alex Datema geeft een boeiend betoog over Natuurinclusieve landbouw en Planet Proof.

Door: Annie Martens.
Veel interesse
Op uitnodiging van Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant sprak Alex Datema op  donderdag 27 maart voor circa 50 belangstellende boeren en andere geïnteresseerden in agrarisch natuurbeheer in Elsendorp. Alex is melkveehouder vlak bij de stad Groningen en voorzitter van BoerenNatuur. Dit is de koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven die Nederland rijk is. In het transitieproces waarin zich de Nederlandse landbouw bevindt, schuift Datema ook regelmatig aan tafel  bij partijen als LTO,  Friesland Campina en Rabobank,  waarbij in overleg de lijnen voor de toekomst van de Nederlandse landbouw worden uitgezet.


Agrarisch natuurbeheer slaat goed aan in Oost Brabant.
Inmiddels zijn er Oost-Brabant ruim 200 boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen en brengen gezamenlijk zo’n 2500 ha in! Reden voor Datema om een bezoek te brengen aan onze regio.


Planet Proof, topzuivel
Alex gaf een boeiend betoog over zaken als Natuurinclusieve landbouw en de rol van het agrarisch natuurbeheer hierin. Hij ging in op actuele thema’s zoals  het keurmerk Planet Proof, topzuivel, waarbij boeren op een positieve manier geprikkeld worden om melk, en andere producten, te leveren met een lage CO2 uitstoot.


Eigen groei in Natuurbeheer
Als bevlogen boer schetste hij zijn eigen ontwikkeling door de jaren heen. Ook hij was aanvankelijk sceptisch om de stap te maken naar meer natuurvriendelijk boeren. Dat waren destijds maar hele minimale stapjes maar wel met een grote impact op het denken van de boer.Zo’n 20 à 30 jaar geleden was boer-die-aan-natuurbeheer-ging-doen, synoniem met een stoppende boer! Dat is inmiddels wel anders. Wat ook wel bleek uit het simpele feit dat er verschillende jonge boeren waren!