Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Deze website is vernieuwd. Onder de knop ‘beheer’ vind u de nieuwe beheerpakketten en nieuwe beheervergoedingen die gelden voor de nieuwe ANLb-periode die ingaat op 1 januari 2023. Onder deze knop vind u ook informatie over het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de invulling hiervan in Nederland.

Nieuws

Woord van de voorzitter

Altijd blij in het voorjaar Als ik buiten kijk lijkt het nog niet echt op voorjaar. Als het april was, dan zouden we zeggen; April roert zijn staart. En toch word ik al een beetje blij, want we gaan de mooiste tijd van het jaar in. Het land bewerken en

Lees verder »

Alex Datema stopt als voorzitter bij BoerenNatuur

Per 1 mei 2023 stopt Alex Datema als voorzitter bij BoerenNatuur. Hij wordt directeur Food & Agri bij de Rabobank waar hij zich ook gaat inzetten voor een meer natuurinclusieve landbouw. Alex was vanaf de start van BoerenNatuur, eind 2015, voorzitter van BoerenNatuur. In die zeven jaar heeft hij met

Lees verder »

‘Nieuwe kansen met de Biodiversiteitsmonitor (BBM)’

Stimuleringsregeling BBM motiveert boeren Op 10 februari opende gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de derde ronde van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij* (BBM). Er kunnen opnieuw 150 Brabantse melkrundveehouders meedoen aan deze stimuleringsregeling (Aanmelden vóór 1 mei: KLIK HIER!). Reden genoeg om de boer op te gaan met veldmedewerker van Collectief Midden, Nelis Klaasen, om eens

Lees verder »

Monitoren heel leuk om te doen

Hallo, mijn naam is John Broeren   Ik heb altijd al een interesse gehad voor de natuur en voor vogels. Daar ging het bij ons thuis vroeger vaak over. Mijn vader heeft al vanaf jongs af aan mee gedreven bij de jacht en was altijd wel ergens in het veld of

Lees verder »

ANLb en bufferstroken

Bij aanvang van de inschrijving voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) eind 2022 hebben de drie Brabantse collectieven uitgangspunten geformuleerd hoe onze gebiedsmedewerkers randen langs watergangen intekenen. De praktijk is niet altijd eenduidig. Hoe gaan we hiermee om? Het gaat om vastgestelde breedtes langs KRW-watergangen, A-watergangen en overige sloten

Lees verder »

Toon Janssen vertelt

Tips en trics van de veldmedewerkersAfgelopen 7 jaar hebben diverse leden van ANV ‘t Groene Woud deelgenomen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Hoe verloopt de overgang naar het nieuwe ANLb 2023-2028? Met het ANLb is het binnen aangewezen leefgebieden onder ander mogelijk om beheer van akkerranden en vlakdekkende

Lees verder »

Akker- en weidevogelbescherming

‘Een nest, wat nu?!’ Boeren en vrijwilligers beschermen samen de nesten van vogels die op het boerenland broeden. Het gaat o.a. om nesten van de kievit, scholekster en grutto.  Een gemarkeerd nest, wat te doen?  Nesten zijn gemarkeerd met bamboestokken aan weerszijden van het nest op 5 meter afstand. Het

Lees verder »

Introductie Elvina van Koulil

Sinds januari ben ik gestart als gebiedsmedewerker voor ANV tussen Baronie en Markiezaat en Baarle-Nassau e.o.  Een korte introductie: Ik ben geboren en getogen op een gemend boerenbedrijf (melkvee en tuinbouw) in Sprundel. Na mijn studie Land- en watermanagement op Hogeschool Larenstein heb ik de afgelopen 20 jaar werkervaring opgedaan

Lees verder »