Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous
Next

Deze website is vernieuwd. Onder de knop ‘beheer’ vind u de nieuwe beheerpakketten en nieuwe beheervergoedingen die gelden voor de nieuwe ANLb-periode die ingaat op 1 januari 2023. Onder deze knop vind u ook informatie over het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de invulling hiervan in Nederland.

Nieuws

Woord van de voorzitters. In de spiegel kijken

In midden Brabant mogen wij terugkijken op een succesvolle; ‘Dag van het Collectief’. Allereerst is er terug gekeken wat we hebben doorgemaakt sinds 2015, de oprichting van het Collectief. Na een lastige start staan we er nu echt. Vervolgens vooruitzien. Dan kunnen we constateren dat we een stormachtige ontwikkeling gaan

Lees verder »

Uit het bestuur van BoerenNatuur

1-1-2023 nadert snel en heel veel is nog onduidelijk, zeker bij de leden van de collectieven: de boeren en tuinders met ANLb-contracten. Maar ook voor ons als organisaties die het uit moeten gaan voeren geldt dat, hoewel in mindere mate natuurlijk. De eerste activiteit in dit kader zal een rondgang

Lees verder »

Vogeltellingen gestart, nieuwe tellers zijn welkom

Collectief Oost-Brabant is in samenwerking met Brabants Landschap en diverse vrijwilligers gestart met de monitoring van het akkervogelbeheer. Dit in aanvulling op de monitoring die al langer wordt uitgevoerd van het weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet.  Vogels tellen In november werd met een instructie-ochtend op Keent (gemeente Oss) een aftrap

Lees verder »

Ledenraad Collectief ANB West-Brabant

Collectief ANB West-Brabant hield op 8 juni j.l. haar ledenraad in de Menmoerhoeve te Etten-Leur. Spreker op de avond was de voorzitter van BoerenNatuur Nederland Alex Datema. Vanuit het collectief hadden 60 deelnemers aan ANLb de moeite genomen naar de inleiding van Alex te komen luisteren. Zij zullen hier geen spijt

Lees verder »

Dag van het collectief

Collectief Midden-Brabant viert zes jaar ANLb Na een jaar verlenging koersen we nu toch echt af op het nieuwe ANLb. Collectief Midden zag hierin reden om met haar leden terug te kijken op zes jaren ANLb, juist voordat de nieuwe periode van start gaat. Vrijdagmiddag 3 juni was het zover.

Lees verder »

Zaaizaad veldbloemen voor het 3de jaar groot succes

Ook dit jaar is er weer voor ruim 90.000 m2 zaad uitgedeeld aan leden van ANV in Oost-Brabant. Wederom dus weer een groot succes. Inmiddels zit al dit zaad in de grond en ofschoon direct na het zaaien regenwater schaars was, heeft het gewas daarna op tijd water gehad. Over

Lees verder »

Strokenteelt in de belangstelling

In de zomereditie van vorig jaar belichte wij strokenteelt op de Dassenburg van Eugene v/d Eijden in Lepelstraat west Brabant. 2022 Is het derde van de 7 jaren die de proef van de HAS op de 12 HA loopt. Ondertussen is er wel wat over te zeggen. Als akkerbouwer heb

Lees verder »

Een bloemenrand is een teelt!

Boeren burgers en buitenlui genieten van de vele randen die percelen omzomen. Zelfs wanneer het “gewoon” gras is geeft het een fraai beeld. De afwisseling met de gewassen die ook steeds veranderen van vorm, grootte en kleur zorgen voor een mozaïek landschap dat alom gewaardeerd wordt.  Welke rand je ook

Lees verder »