Berichten van Collectief ANB Oost-Brabant

24 september L-FM Interview ANB Oost-...

24 september L-FM Interview ANB Oost-Brabant Veldmedewerker Jan Ottens

Onlangs zorgde het ANB (Agrarisch Natuur Beheer) Oost Brabant ervoor dat de gemeenten Landerd, Oss en Grave gebruik kunnen maken van een subsidie van ruim zes ton. Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021. Jan Ottens Er zijn medemensen binnen onze gemeente die zich tomeloos inzetten voor de natuur. Een van […]

Agrarisch natuurbeheer enorm populair...

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ Vrijdag 24 augustus was de tweede kijkdag van de vogelakker proef. Deze proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een vogelakker biodiversiteit en goed voer voor koeien combineert. Deze proef is een […]

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Binnen het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunt u nieuwe contracten sluiten voor Agrarisch Waterbeheer. Lange tijd leek het erop dat er geen nieuwe contracten voor agrarisch waterbeheer konden worden gesloten als gevolg van de keuze van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Gelukkig heeft het bestuur van het Waterschap toch besloten […]

Geslaagde kijkdag Vogelakker

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ Natuur-inclusief boeren inkoppertje voor melkveehouders. Kijkdag vogelakker proef Zaterdag 23 juni was de eerste kijkdag van de vogelakker proef. Deze proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een vogelakker biodiversiteit en goed […]

Zaterdag 23 juni 10.30 uur Kijkdag vo...

Sinds november 2017 kan ook in de leefgebied ‘Open Akker Zand’ het pakket  ‘Vogelakker’ afgesloten worden. Dit is een mooi pakket waarbij het perceel voor 75% uit luzerne (of rode klaver) en voor 25% uit stroken met een bloemenmengsel. Luzerne is een prachtig en prima voer voor melkvee. Op dit moment staat er in de […]

Onthulling infopaneel weidevogels

Infopaneel bij nieuwe bloemenrand in De Bleken De onthulling van het eerste infopaneel  bij de akkerranden bij familie Van der Pas,  in  Heeswijk-Dinther laat een mooie samen werking zien tussen natuurpartijen en boeren. Boeren zaaien akkerranden, goed voor vogels en biodiversiteit. Dit werd tijdens de onthulling benadrukt door de voorzitter van ANB Oost Herman Wijdeven. […]

Weidevogelbeheer in Brabant krijgt gr...

Weidevogelbeheer in Brabant krijgt grote stimulans! In dit “Jaar van de Kievit” heeft de weidevogelbescherming in de Beerse Overlaat er enkele landbouwpercelen bij gekregen waar het voor die vogelsoort en andere weidevogels goed toeven is. Enkele jaren eerder al werden er 2 zogenaamde golfplaatplasdraspercelen aangelegd, welke erg goed bleken te werken om weidevogels van genoeg […]