Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas
Binnen het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunt u nieuwe contracten sluiten voor Agrarisch Waterbeheer. Lange tijd leek het erop dat er geen nieuwe contracten voor agrarisch waterbeheer konden worden gesloten als gevolg van de keuze van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Gelukkig heeft het bestuur van het Waterschap toch besloten [...]

Met z’n allen maken we het buitengebi...

Info avond groene subsidies gemeente Oirschot en gemeente Boxtel op donderdag 12 juli Waarom? De biodiversiteit van het bodemleven, bloemen en planten, insecten en weide- en akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen in Noord-Brabant. Dit is niet alleen een bedreiging voor zeldzame soorten als de grutto. Het is ook een bedreiging voor de zogenaamde [...]

NIEUW: Ook houtopstanden en bijenrand...

Gek! Binnen het werkgebied van waterschap de Dommel kunt u nu weer deelnemen in Agrarisch Waterbeheer. Hoe zijn de ervaringen van collega’s hiermee? ‘…je bent wel gek als je niet mee doet!’, zo klinkt het regelmatig uit de mond van deelnemers die al ingestapt zijn. ‘…de afspraken voor Agrarisch Waterbeheer (AWb) zijn goed inpasbaar in [...]

Geslaagde kijkdag Vogelakker

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ Natuur-inclusief boeren inkoppertje voor melkveehouders. Kijkdag vogelakker proef Zaterdag 23 juni was de eerste kijkdag van de vogelakker proef. Deze proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een vogelakker biodiversiteit en goed [...]

Zaterdag 23 juni 10.30 uur Kijkdag vo...

Sinds november 2017 kan ook in de leefgebied ‘Open Akker Zand’ het pakket  ‘Vogelakker’ afgesloten worden. Dit is een mooi pakket waarbij het perceel voor 75% uit luzerne (of rode klaver) en voor 25% uit stroken met een bloemenmengsel. Luzerne is een prachtig en prima voer voor melkvee. Op dit moment staat er in de [...]

Presentatie ´Natuurinclusieve landbou...

Op 29 maart jl. was Jan Willem Erisman, van instituut Louis Bolk, te gast bij Collectief ANB Oost Brabant. Hij gaf een presentatie over Natuurinclusieve Landbouw, waarin het historisch perspectief toegelicht werd en de stand van de landbouw in relatie tot de veerkracht van het ecologisch systeem werd bekeken. Vele partijen hebben een aandeel in [...]