Presentatie ´Natuurinclusieve landbou...

Op 29 maart jl. was Jan Willem Erisman, van instituut Louis Bolk, te gast bij Collectief ANB Oost Brabant. Hij gaf een presentatie over Natuurinclusieve Landbouw, waarin het historisch perspectief toegelicht werd en de stand van de landbouw in relatie tot de veerkracht van het ecologisch systeem werd bekeken. Vele partijen hebben een aandeel in [...]

Geslaagde bijeenkomst over agrarisch ...

Sambeek, 8 april 2018 Op 3 april werd door de coöperatie ANB Oost Brabant (Agrarisch Natuur Beheer) een info avond georganiseerd voor deelnemers en geïnteresseerden in Natuur- en Landschapsbeheer, die met aanleg- en onderhoud van akkerranden bezig zijn. De vraag vanuit de ANB- en Stika (Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten) deelnemers was een reden voor de [...]

Vooraankondiging inspiratiedag Natuur...

Tip: alvast reserveren in uw agenda! meer weten: klik [...]

Mary Fiers houdt bomvolle zaal muisst...

Woensdagavond 21 februari was Mary Fiers uitgenodigd bij Collectief Midden Brabant voor een themalezing na de ledenraadsvergadering. Onder grote belangstelling nam Mary haar publiek mee in de wereld van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, kortweg GOB. GOB is in het leven geroepen om, ondanks terugtrekken van de landelijke overheid, het NatuurNetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Daar [...]

Alex Datema komt vertellen over Natuu...

Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogland (Midden-Brabant) verwelkomt Alex Datema, voorzitter Boerennatuur, voor een warm betoog over integrale bedrijfsplannen, met Landschapsbeheer, Natuurbeheer en Waterbeheer als volwaardig product. Zou dat in Brabant ook kunnen? Alex is een boeiend verteller en gelukkig ook een man van de praktijk! Op 18 januari is hij te gast bij café De [...]

Nieuwsbrief Najaar 2017 Collectief Mi...

Voor nieuws uit Midden Brabant: klik hier [...]