Uitnodiging: ‘VeldleeuwerikR...

Stichting Veldleeuwerik is sinds jaar en dag met haar telers op zoek naar een circulaire bedrijfsvoering. Hoe werkt dat? Hedwig Boerrigter, directeur van de Stichting, gaat met u in gesprek, wees welkom! Bekijk de uitnodiging hier: 2018 10 10 Uitn Thema [...]

Boerenlandvogels en Predatie, bericht...

Bericht van SOVON Vogelonderzoek Nederland via Nature today Boerenlandvogels verder onder druk door predatie Sovon Vogelonderzoek Nederland 3-OKT-2018 - Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw speelt hier een belangrijke rol in. Predatie voert de druk verder op. De impact verschilt per gebied, net als mogelijke maatregelen. [...]

24 september L-FM Interview ANB Oost-...

24 september L-FM Interview ANB Oost-Brabant Veldmedewerker Jan Ottens
Onlangs zorgde het ANB (Agrarisch Natuur Beheer) Oost Brabant ervoor dat de gemeenten Landerd, Oss en Grave gebruik kunnen maken van een subsidie van ruim zes ton. Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021. Jan Ottens Er zijn medemensen binnen onze gemeente die zich tomeloos inzetten voor de natuur. Een van [...]

Workshop BoerenNatuur op beheerdersda...

Workshop BoerenNatuur op beheerdersdag 28/9
BoerenNatuur staat op de landelijke  'Beheerdersdag' op 28 september in de Marienwaard met een workshop met de titel 'de Toekomst van Weide- en akkervogels in Nederland'. Meer info: https://beheerdersdag.nl/ Bijgevoegd artikel geeft alvast een inleiding, klik hier: 2018 09 Vogels behouden [...]

Agrarisch natuurbeheer enorm populair...

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ Vrijdag 24 augustus was de tweede kijkdag van de vogelakker proef. Deze proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een vogelakker biodiversiteit en goed voer voor koeien combineert. Deze proef is een [...]

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas
Binnen het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunt u nieuwe contracten sluiten voor Agrarisch Waterbeheer. Lange tijd leek het erop dat er geen nieuwe contracten voor agrarisch waterbeheer konden worden gesloten als gevolg van de keuze van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Gelukkig heeft het bestuur van het Waterschap toch besloten [...]